Obavještenja

nedjelja, 28. februar 2021.

Prvi pozivi za mlade istraživače u okviru programa Horizont Evropa

Evropski istraživački savjet (European Research Council - ERC) objavljuje prvi poziv za projekte u okviru novog EU okvirnog programa za istraživanje i inovacije - Horizont Evropa (2021 – 2027).

 

Cilj ERC-a je da Evropu ponovo učini atraktivnom za vrhunsku nauku na način što će podržati evropske istraživače i njihove najinovativnije ideje.

 

Poziv Evropskog istraživačkog savjeta za grantove za mlade istraživače („Starting Grants”), namijenjen je nezavisnim istraživačima kojima se omogućava da formiraju svoj istraživački tim ili program i istraživanjima pomjeraju granice nauke.

 

ERC grantovi se dodeljuju istraživačima koji su doktorat stekli u rasponu od prije dvije do sedam godina, vrijednosti su do 1.5 miliona eura, na rok od pet godina.

Neophodno je da istraživač demonstrira potencijal za istraživačku samostalnost, npr. objavljen najmanje jedan rad u svojstvu glavnog autora, ili bez učešća PhD mentora.

Jedini kriterijum za odabir projekta naučna izvrsnost.

Ukupna sredstva opredijeljena za grantove za mlade istraživače iznose 619 miliona eura.

 

Rok za podnošenje prijava je 8. april 2021. godine.

 

Kontekst

Projekti koje finansira ERC najbolja su istraživanja u Evropi i dodjeljuju se naučnicima isključivo na osnovu izvrsnosti njihovog istraživačkog rada, a naučnici se takmiče u jakoj međunarodnoj konkurenciji u kojoj Evropska komisija od ukupnog broja prijava odabere oko 8% najboljih.

Evropski istraživački savjet finansirao je više od 9500 vrhunskih istraživača u različitim fazama njihovih karijera, više od 70 000 postdoktorskih stipendista, studenata doktorskih studija i drugog osoblja iz njihovih istraživačkih timova. Nezavisna revizija iz 2020. godine pokazala je da se oko 80 % finansiranih projekata odnosi na izuzetna naučna otkrića ili važan napredak, što dokazuje visok kvalitet istraživanja koje finansira EU.

 

Dodatne informacije: Milena Milonjić, e-mail: milena.milonjic@mpnks.gov.me, telefon 020 405 307.

 

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje:

 

ERC Radni program 2021

ERC Informacije za aplikante

Aplikacioni formular

Pismo institucije domaćina

 

ERC video:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtv6FnsXqnXAYRk6HCErwMxwML0ZKoMcy