Obavještenja

srijeda, 27. septembar 2023.

Prvi sastanak konzorcijuma u okviru STECCI projekta

U Sarajevu je u periodu od 21. do 23. septembra održan prvi sastanak konzorcijuma koji učestvuje u realizaciji HORIZON Research and Innovation projekta: Stone monument ensambles and the climate change impact - STECCI. Ispred Univerziteta Donja Gorica, koji je jedan od partnera u projektu, sastanku su prisustvovale doc. dr Sandra Tinaj i prof. dr Anđela Jakšić-Stojanović koje su dio projektnog tima koji će u narednom četvorogodišnjem periodu učestvovati u realizaciji aktivnosti koje podrazumijevaju ispitivanje uticaja klimatskih promjena na ovaj značajan segment kulturne baštine koji je pod zaštitom UNESCO-a od 2016. godine, kao i koncipiranju predloga modela njihove zaštite, u skladu sa preporukama i smjernicama UNESCO-a. Posebna pažnja će biti posvećena i kreiranju predloga strategije uključivanja stećaka u turističku ponudu, uz primjenu najsavremenijih informaciono-komunikacionih tehnologija i poštovanje principa održivog turističkoj razvoja.