Obavještenja
04. September 2019.

Raspored za prva dva dana predavanja za studente prve godine

Kao što je ranije najavljeno, nastava u studijskoj 2019/20. godini, počinje u ponedjeljak, 9. septembra. Postavljen je raspored za prva dva dana predavanja za studente prve godine sljedećih fakulteta:


Fakultet za međunarodnu ekonomiju finansije i biznis – FMEFB Preduzetništvo, menadžment, biznis – PMB Fakultet za informacione sisteme i tehnologije – FIST Politehnika - PTFakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbijednost hrane i ekologiju – FPTBHE Fakultet za sportski menadžment – FSM Fakultet za dizajn i multimediju – FDM Fakultet za kulturu i turizam: opšti smjer i Kineske studije – FKTMeđunarodno hotelijerstvo i menadžment - VATELFakultet primijenjene nauke: Psihologija, Matematika, Elektrotehnika, Geodezija - PN.
Molimo studente da pažljivo pogledaju raspored i vrijeme početka nastave za njihov fakultet. Od srijede se nastava odvija po rasporedu koji će biti objavljen na sajtovima fakulteta.
Studenti su u obavezi da na predavanja nose svesku i olovku, kao i da na nastavu dođu odjeveni u skladu sa pravilima oblačenja na Univerzitetu. Studenti koji ne ispune ove uslove, neće moći pristupiti predavanju. Predavanja su obavezna.
Raspored za studente ostalih studijskih programa će biti naknadno objavljen, dok će rasporedi za studente druge i treće godine biti objavljeni na sajtovima fakulteta.