Obavještenja

petak, 6. septembar 2019.

Raspored za prvi dan nastave studenata prve godine FPN, HS, FU i FF

Shodno ranijoj najavi, objavljujemo agendu za prvi dan nastave (9. septembra) studenata prve godine na sljedećim fakultetima:  Fakultet pravnih nauka - FPN Humanističke studije - HS Filološki fakultet - FF Fakultet umjetnosti i komunikacija - FUK.


Molimo studente da pažljivo pogledaju raspored i vrijeme početka nastave. Od utorka, 10. septembra, se nastava odvija po rasporedu koji će biti objavljen na sajtovima fakulteta.
Studenti su u obavezi da na predavanja nose svesku i olovku, kao i da na nastavu dođu odjeveni u skladu sa pravilima oblačenja na Univerzitetu. Studenti koji ne ispune ove uslove, neće moći pristupiti predavanju. Predavanja su obavezna.