Obavještenja

utorak, 5. maj 2020.

Razvoj novih modula kod ekspertskih sistema zaštite životne sredine na UDG

Fakultet za informacione sisteme i tehnologije, UDG u saradnji sa partnerskom institucijom Regionalni vodovod Crnogorsko primorje realizuje projekat RTEPMS (Monitoring sistem za nadgledanje životne sredine u realnom vremenu), finasiran u okviru programa Ministarstva nauke kroz dodjelu grantova za inovativne projekte.

 

Projekat koji je zvanično počeo sa implementacijom u januaru 2019. godine, a kojim rukovodi Marko Simeunović sa timom mladih istraživača predstavlja razvoj senzorske platforme koja može na efikasan način prikupljati, slati i obrađivati senzorske podatke.

Kako je saopšteno ispred projekta, platforma nije ograničena na posebnu opremu, odnosno, čvorove senzora, dok će krajnji korisnici moći da odaberu korišćenje senzorskih jedinica kako razvijenih u okviru porjekta tako i drugih proizvođača. Kompatibilnost opreme biće omogućena određivanjem posebnih modula adaptera za najpopularnija rješenja koja se mogu naći na tržištu.​

 

U okviru aktivnosti koje se implementiraju, razvojem stručnih modula za različite aplikacije može se pružiti kompletna usluga od dizajniranja i ugradnje senzorskih jedinica do transformacije podataka o redovima u korisne informacije i donošenje odluka. Uz pomoć eksperata iz Regionalnog vodovoda razviće se i nekoliko modula stručnog sistema za praćenje pitke vode, kvaliteta vode za plivanje i uzgoja ribe a shodno potrebama razviće se i dodatni moduli tokom i nakon realizacije projekta.

Od posebnog značaja za RTEMPS je i novi projekat ECOMON (Internet of Things Laboratory for Real- Time Ecological Monitoring) koji predstavlja nastavak postojećih aktivnosti RTEMPS projekta I njegovu održivost a čiji je osnovni cilj razvoj loT platforme koju će loT senzorski čvorovi koristiti za praćenje parametara kvaliteta vode, ali i za zaštitu životne sredine.

Ovaj projekat okuplja tim istraživača koji će u naredne dvije godine raditi na razvoju navedenog rješenja.

Dok RTEPMS proizvodi prototipove senzorskih čvorova za nadgledanje kvaliteta vode, dok će njegova platforma zajedno sa senzorskim čvorovima koristiti za razvoj novih modula stručnog sistema koji obuhvataju specifične korisničke aplikacije kao što su: rijeka, jezera, morska obala, vodni izvori, nastavkom ovog projekta ECOMON projekat će ima za cilj da obezbijedi laboratorijske analize kao i terenske laboratorije za IoT opremu i procjenu senzora i biće izuzetno koristan za održiost i dalji razvoj RTEPMS akcije i slične projekte u bliskoj budućnosti.