Obavještenja
09. December 2019.

Reforma doktorskih studija u Crnoj Gori i Albaniji - paradigma dobre prakse!

U okviru programa Erasmus+ za izgradnju kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja, odobren je projekat za finansiranje koji se odnosi na reformu doktorskih studija u Crnoj Gori i Albaniji, MARDS (Reforming doctoral studies in Montenegro and Albania – good practice paradigm). Projekat je zvanično počeo u januaru 2019, i u toku je implementacija projektnih aktivnosti. Projektom koordinira Univerzitet Crne Gore dok se na strani crnogorskih partnera u ulozi nacionalnih partnera nalaze: Univerzitet Donja Gorica, Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo nauke i Privredna komora. Rukovodilac ovog projekta je prof. dr Radovan Stojanović.

 

Projekat MARDS bavi se jednim od najizraženijih izazova u crnogorskom i albanskom prostoru visokog obrazovanja - doktorskim studijama. Glavni cilj ovog projekta jeste da, u skladu sa Salzburškim principima, rekonstruiše i uspostavi održive i moderne zajedničke doktorske studije (Pilot Joint Doctoral Schools) između dviju prijateljskih partnerskih zemalja koje će služiti kao primjer dobre prakse za region Zapadnog Balkana. Takođe, ovaj projekat služi za  poboljšanje i uspostavljanje održivih kapaciteta u oblasti doktorskih studija u Crnoj Gori i Albaniji.


Projekat se finansira sa ukupno 868.120 EUR, a realizuje u konzorcijumu od 16 partnera: 5 iz zemalja EU, 5 iz Crne Gore i 6 iz Albanije. Partnere iz Crne Gore čine: Univerzitet Crne Gore, Univerzitet Donja Gorica, Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo nauke, Privredna komora. Partneri  iz Albanije su: Univerzitet u Skadru “Luigj Gurakuqi ”, Tehnički Univerzitet u Tirani, Univerzitet Vlore, Univerzitet Metropoliten u Tirani, Ministarstvo sporta i obrazovanja Albanije, Unija privrednih komora i industrije, dok su partneri iz EU: Univerzitet u Beču iz Austrije, Univerzitet u Zagrebu iz Hrvatske, Univerzitet u Mariboru iz Slovenije, Univerzitet iz Banske Bistrice, Slovačka,  i Udruženje profesionalaca u doktorskom obrazovanju iz Austrije.

 

Projekat će tokom trajanja preispitati postojeće nacionalne politike, odnosno standarde za doktorske studije u dvije države i njihovu kompatibilnost sa praksama EU, sa ciljem:

 

  • da razvija i predloži novi model doktorskih studija u dvije zemlje, koje će biti prilagođen stečenim iskustvima tokom prethodnih decenija i sadašnjim i budućim potrebama ovih zemalja;
  • da predloži održiv način finansiranja doktorskih studija u dvije zemlje na nacionalnom nivou;
  • da osnuje dvije zajedničke doktorske škole „Prirodne nauke i tehnologije za održivi razvoj“ sa mjestima u Crnoj Gori (Podgorica) i „Ekonomija i turizam za održivi razvoj” sa lokacijom u Albaniji (Skadar) kao preporučene primjere prekograničnih doktoratskih programa;
  • da uspostavi održive saradnje sa partnerima iz EU i uspostavi doktorske studije kako bi održali razvijene standarde.

 

Rezultati ovog projekta će biti  novi program doktorskih studija koji će biti koncipiran i razvijen u skladu sa EU standardima, trendovima i najboljim evropskim praksama. Dodatno će se uspostaviti saradnja sa EU centrima u procesu doktorskog obrazovanja, što će podrazumijevati mobilnost studenata i predavača.  Takođe, projektom je predviđena nabavka opreme za  laboratorije, kao i ostala infrastruktura koja će omogućiti studentima i akademskom osoblju da dodatno unaprijede istraživački rad.