Obavještenja

četvrtak, 10. novembar 2022.

Rezultati konkursa za nagradu “Stiv Pejović”

Na konkurs za nagradu „Stiv Pejović“ na temu Kakva je budućnost demokratije, političke slobode, ako ljudi više ne znaju što je bit slobode?“ pristiglo je 22 eseja.

Nakon pregleda, žiri za dodjelu nagrade je odlučio da se ovogodišnja nagrada dodjeli mr Ivanu Piperu, studentu doktorskih studija „Međunarodna ekonomija“.

Žiri izražava zahvalnost svim autorkama i autorima eseja na učešću u ovom konkursu i prije svega na kvalitetu eseja.

Svi eseji su dostupni na sljedećem linku.

Spisak svih autorki i autora:

 1. Fahira Nokić, FPTBHE
 2. Marko Miler, FF
 3. Alisa Pelinković, Politehnika
 4. Vladimir Tiodorović, FDU
 5. Ilija Vujačić, FPN, UCG
 6. Anđela Laković, FPRN
 7. Tea Tubić, FDU
 8. Meliha Murić, FF
 9. Vasilisa Đaković, HS
 10. Hana Krasniqi, FMEFB
 11. Marko Milačić, RPS
 12. Risto Backović, RPS
 13. Ivan Piper, FMEFB
 14. Danilo Bulatović, RPS
 15. Vuk Milošević, FDM
 16. Nikolina Đikanović
 17. Mina Labudović, FMEFB
 18. Jovan Jablan, FPN
 19. Ema Bahtijarević, FMEFB
 20. Ivan Šćepanović, FMEFB
 21. Ivana Cimbaljević, FPRN
 22. Adelisa Kalač, FMEFB