Obavještenja

četvrtak, 23. mart 2023.

Saradnja sa kompanijom PRO CARTON iz Austrije.

Kompanija PRO CARTON ima uspješnu saradnju sa univerzitetima, podržavajući obrazovne ciljeve, prezentacijama, uvidima u industriju, kao i kroz nagradne konkurse, koji predstavljaju stimulans u procesu učenja i savladavanja određenih vještina u oblasti ambalaže.

Studenti sve tri studijske godine imaju priliku učestvovati na Konkursu iz dva segmenta koji je organizovala kompanija PRO CARTON, uz vrijedne nagrade. Na predmetu Marketing u dizajnu, na trećoj studijskoj godini, gdje se u okviru nastavnog plana i programa već izučava proces pakovanja, odnosno elemenat tog procesa – ambalaža, studenti će imati priliku da učestvuju u okviru ispitnog zadatka na nagradnom konkursu za izradu ambalaže. PRO CARTON će organizovati i video prezentaciju u kojoj će upoznati studente sa nagradom koja se nudi, objasniti pravila i dati primjere najbolje prakse. Takođe će organizovati i isporuku raznih kartonskih listova, koji će biti ispotučeni studentima, kako bi imali na raspolaganju odlične materijale za izradu prototipa.

Dogovorena je i saradnja sa učešćem stručnjaka za industriju, koji će govoriti detaljnije o dizajnu ambalaže ili o industriji ambalaže uopšte.

Ovo je jedinstvena šansa za studente UDG-a da kreiraju u oblasti industrijskog dizajna i postanu konkurentni na stranom tržištu, učeći od najboljih stručnjaka iz inostranstva i njihovog profesionalnog iskustva.