Obavještenja

četvrtak, 25. mart 2021.

Serija online obuka u okviru Erasmus + IESP projekta

U okviru Erasmus + projekta Osnaživanje internacionalizacije na crnogorskim ustanovama visokog obrazovanja kroz efikasno strateško planiranje (IESP), akademsko i administrativno osoblje UDG učestvuje u seriji obuka sa ciljem transfera znanja u oblasti internacionalizacije visokog obrazovanja.

 

 

Prvi set obuka se odnosio na učešće u online radionici "Design of catalogues for courses offered in English". U toku radionice svoja iskustva su predstavili partneri sa Fakulteta za ekonomiju i biznis i Fakulteta za pomorstvo i saobraćaj Univerziteta u Ljubljani koji je partner u ovom projektu.

 

Sledeći set obuka nastavlja  radionicom »Podučavanje kulturno heterogenih grupa studenata u visokoobrazovnim ustanovama«, koju organizuje Centar za pedagoško obrazovanje Fakulteta umjetnosti Univerziteta u Ljubljani.

 

CILJEVI RADIONICE su da učesnici:

  • razumiju koje su ključne didaktičke karakteristike nastave u kulturno heterogenim grupama studenata
  • razumiju koncept interkulturnog obrazovanja i njegov značaj za visoko obrazovanje
  • razumiju kakav može biti individualni pristup učenicima sa različitim karakteristikama
  • razviju kulturnu osetljivost i razumiju značaj inkluzivnog visokog obrazovanja
  • nauče kako da postanu vaspitač osjetljiv za kulturne razlike
  • razgovaraju o prednostima i nedostacima mobilnosti i internacionalizacije i njihovom uticaju na interkulturne kompetencija učenika
  • razgovaraju o svom iskustvu sa nastavom u heterogenim grupama učenika

 

Radionica će se održati u periodu od 19. do 21. aprila 2021. godine.

 

U prilogu se nalazi Agenda.