Obavještenja

četvrtak, 13. maj 2021.

SERIJA ONLINE RADIONICA U OKVIRU ERASMUS + PROJEKTA E-VIVA

U okviru Erasmus + projekta Jačanje i provjera kompetencija vezanih za posao u raznolikim okruženjima učenja na univerzitetima Zapadnog Balkana (e-VIVA), UDG studenti i zaposleni su imali prilike da učestvuju u seriji radionica sa ciljem  razvijanja servisno-orijentisanih kompetencija. Radionice imaju teorijski i praktični dio: upoznavanje sa projektom i aktivnostima, upoznavanje sa konceptom kompetencija, posebno servisno-orijentisanih, razvijanje kompetencija kroz timski rad i pripreme konkretnih projekata koji mogu imati upotrebnu vrijednost.

Prvi set obuka se odnosio na organizaciju radionica u UDG Preduzetničkom gnijezdu. Kroz E-VIVA projekt u okviru seta interaktivnih radionica učesnici su imali prilike da se upoznaju sa temom socijalnih, personalnih i organizacionih kompetencija značajnih za rad u poslovnom okruženju

Radionice u okviru projekta E-viva, su nastavljene sa realizacijom on-line preko ZOOM platforme, održanih od strane doc. Dr Branka Boškovića, mr Ivane Jabučanin i mr Ane Maksimović. Nizu radionica studenti i saradnici su imali prilike da  se upoznaju sa osobinama ličnosti koje može posjedovati jedan preduzetnik, pozitivnim i negativnim stranama uspjeha, kao i faktorima koji onemogućavaju kvalitetno upravljanje vremenom i resursima.

Takoše, u razgovoru sa studentima obuhvaćena su najaktuelnija pitanja i izazovi u vezi sa prethodno navedenin pitanjima. Zaštita prava i interesa potrošača u Crnoj Gori (sa akcentom na zaštitu potrošača od nepoštenih odredaba u potrošačkim ugovorima i odgovornost proizvođača od proizvoda sa nedostatkom).

Detaljne informacije o održanim radionicama se nalaze u prilogu.