Obavještenja

ponedjeljak, 26. septembar 2022.

Sporazum o saradnji sa JU Centar za kulturu „Nenad Rakočević“ Mojkovac.

Na Univerzitetu Donja Gorica, potpisan je Sporazum o saradnji između Fakulteta za dizajn i multimedijuJU Centra za kulturu „Nenad Rakočević“ Mojkovac.

Sporazum podrazumijeva uspostavljanje saradnje u okviru različitih programskih aktivnosti od zajedničkog interesa. Prvenstveno u okviru najstarijeg filmskog festivala u Crnoj Gori i jednog od najstarijih u regionu „Mojkovačke filmske jeseni“, kroz participaciju i učešće studenata Fakulteta za dizajn i multimediju u ovoj važnoj manifestaciji kulture u našoj državi.

Sporazum je potpisan na zajedničkom sastanku kojem su prisustvovali, dekanica Falukteta za dizajn i multimediju, profesorica Tatjana Burzanović, profesor na Faluktetu za dizajn i multimediju reditelj Aleksandar Vujović i umjetnički direktor 47. izdanja festivala MFJ, kao i    direktorica JU Centra za kulturu „Nenad Rakočević“ Mojkovac g.đa Zorica Manojlović i  predsjednik savjeta festivala MFJ, poznati glumac g.din Moamer Kasumović.