Obavještenja

ponedjeljak, 4. decembar 2023.

Stipendije Slovačke Republike za akademsku 2024/25. godinu

Ministarstvo prosvjete, nauke, istraživanja i sporta Slovačke Republike je raspisalo poziv za stipendiranje mobilnosti studenata osnovnih, master i doktorskih studija iz niza zemalja, među kojima je i Crna Gora, tokom akademske 2024/25. godine, na osnovu bilateralnog sporazuma o saradnji dvije države.

 

Stipendije se odnose na studijske boravke u trajanju od 3 do 10 mjeseci, koji treba da budu realizovani u periodu od 15. septembra 2024. godine do 30. avgusta 2025.

godine. Stipendiju je moguće iskoristiti samo tokom definisanog perioda realizacije i ne može se odložiti za narednu akademsku godinu.

Iznos stipendiranja predviđen za akademsku 2024/25. godinu je kako slijedi:

 • Za studente osnovnih i master studija: 620,00 EUR mjesečno;
 • Za studente doktorskih studija: 1.025,50 EUR mjesečno.

Procedura prijavljivanja i selekcije kandidata

Zainteresovani kandidati treba da dostave prijavni obrazac, koji se može preuzeti u nastavku teksta, ili sa SLJEDEĆEG LINKA, kao i prateću dokumentaciju, odnosno:

 • CV;
 • Motivaciono pismo;
 • Detaljan plan i program studijskog ili istraživačkog boravka;
 • Pozivno pismo ili pismo prihvatanja od strane institucije domaćina;
 • Kopiju pasoša;
 • Pisma preporuke:
 • za studente osnovnih i master studija: 2 pisma preporuke od strane profesora sa univerziteta koji je izdao transkripte ocjena;
 • za studente doktorskih studija: 1 pismo preporuke od strane mentora na izradi doktorata;
 • za studente osnovnih i master studija: transkript ocjena koji se odnosi na studije realizovane na matičnoj instituciji do trenutka apliciranja;
 • za studente doktorskih studija: listu publikacija koje su povezane sa programom istraživačkog boravka;
 • fotografija (3,4cm x 4cm) priložena uz sve primjerke prijavnog obrasca.

Kompletna dokumentacija mora biti na engleskom, slovačkom ili češkom jeziku. Kako je slovački (i češki) radni jezik institucija u Slovačkoj Republici, ukoliko kandidat nema znanje ovog jezika te podnosi prijavu na engleskom jeziku, neophodno je da u prijavnom obrascu naznači nivo poznavanja engleskog jezika (i po mogućnosti dostavi zvaničnu potvrdu o tome).

NAPOMENE: 

 • Prijavni obrasci moraju sadržati svojeručni potpis kandidata, kao i pristanak na obradu njegovih ličnih podataka, u suprotnom će se prijava smatrati nevažećom.
 • Kandidat bi trebalo da u prijavnom obrascu predloži dva perioda realizacije mobilnosti (preferirani i alternativni). Ministarstvo prosvjete, nauke, istraživanja i sporta Slovačke Republike zadržava pravo da promijeni traženi period ili instituciju boravka koju je kandidat naznačio u prijavnom obrascu, ukoliko prijem kandidata nije izvodljiv pod traženim uslovima.

Kompletnu prijavnu dokumentaciju potrebno je dostaviti u dva štampana primjerka najkasnije do 1. marta 2024. godine, na sljedeću adresu:

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore

Vaka Đurovića bb

81000 Podgorica

Sa naznakom: „Stipendije Slovačke Republike za akademsku 2024/25. godinu“

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore će u okviru procedure nacionalne selekcije kreirati listu kandidata, nakon čega će Ministarstvo prosvjete, nauke, istraživanja i sporta Slovačke Republike izvršiti finalnu selekciju i donijeti odluku o odabranim kandidatima. Očekuje se će odluka biti donijeta do kraja juna 2024. godine.

Detaljnije informacije o samom programu stipendiranja mogu se pronaći na sljedećem linku: https://www.minedu.sk/bilateral-scholarships-for-20242025/

Takođe, Ministarstvo prosvjete, nauke, istraživanja i sporta Slovačke Republike dodjeljuje jednu stipendiju za Ljetnju školu slovačkog jezika i kulture (Studia Academica Slovaca), koja se održava u avgustu 2024. godine, a za koju se prijavljivanje vrši tokom februara 2024. godine, isključivo elektronskim putem. Više detalja može se naći OVDJE.

Zainteresovani kandidati treba da dostave potvrdu o prijavi za ljetnju školu Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija, na e-mail adresu kontakt osobe u Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore, kako bi crnogorsko ministarstvo diplomatskim putem potvrdilo listu kandidata.

Kontakt osoba u Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija:

Lidija Vukčević

lidija.vukcevic@mpni.gov.me

lidija.vukcevic@mntr.gov.me