Obavještenja

ponedjeljak, 24. april 2023.

Studija cirkularne ekonomije Jadransko-jonskog regiona

U okviru projekta AI-NURECC PLUS, sprovodi se studija cirkularne ekonomije Jadransko-jonskog regiona. Studija ima za cilj da napravi pregled stanja cirkularne ekonomije u jadransko-jonskom regionu uz identifikaciju mogućnosti i izazova i davanje preporuka za dalji razvoj i implementaciju cirkularne tranzicije. U tu svrhu se sprovode desk istraživanja, ankete i intervjui sa zainteresovanim stranama.

 

Cirkularna ekonomija je jedan od glavnih prioriteta Evropske komisije, kao što je istaknuto u Akcionom planu za cirkularnu ekonomiju i Evropskom zelenom dogovoru. Štaviše, cirkularna tranzicija je od najveće važnosti za jadransko-jonski region kako bi se uhvatio u koštac sa ekološkim, društvenim i ekonomskim izazovima sa kojima se region suočava. Potreba za cirkularnom ekonomijom takođe je naglašena nedavnom potrebom za povećanom otpornošću, sigurnošću resursa i održivošću.

 

Napravljena su dva istraživanja:

 

  1. Prva anketa je za univerzitete koji su članovi Uniadriona jer predstavljaju ključne aktere za cirkularnu tranziciju Jadransko-jonskog regiona. Anketa ima za cilj da uključi povratne informacije i perspektivu univerziteta i akademske zajednice u studiju kao dopunu desk istraživanja.

 

Anketu će distribuirati i odgovarati predstavnici Ekonomskog fakulteta, Fakulteta za inženjerstvo i tehnologiju (različite inženjerske discipline), Prirodno-matematičkih (različitih nauka) i društvenih nauka.

 

Link: https://forms.gle/vfLKS5Vp2EogU6hGGA

 

 

  1. Drugu anketu treba da popune studenti univerziteta kako bi se pružila perspektiva mladima.

 

Link: https://forms.gle/ukMcfAK6k5ifreIUA

 

Pozivamo vas da popunite anketu do 15. maja. Preliminarni rezultati studije biće predstavljeni na EUSAIR Forumu 2023 u Sarajevu, (Bosna i Hercegovina) između 23. i 25. maja. Predviđeno je da izvještaj studije bude finalizovan do kraja jula 2023.


Hvala unaprijed na saradnji i doprinosu.