Obavještenja
14. November 2019.

Svečana dodjela diploma studentima UDG-a

Kao podsjećanje na simboličan broj studenata koji je upisan na prve dvije fakultetske jedinice UDG, po 111 studenata na dva studijska programa, svečana dodjela diploma se održava svakog 11.11. u 11 sati. Ove godine ceremoniji je  prisustvovalo oko 1.000 studenata, roditelja, predavača, stranih ambasadora u Crnoj Gori, gostiju iz biznisa, međunarodnih institucija i drugih poštovalaca rada UDG, prijatelja i partnera.  Diplome su, pored Rektora i profesora UDG-a, uručili  partneri i prijatelji Univerziteta: g-din Ahmet Erentok, predsjednik Odbora direktora Porto Novi i g-din Osama Makkawi Khogali, predsjednik UNICEF-a u Crnoj Gori.

Ono što sa ponosom ističemo, jeste da su prve dvojne međunarodne diplome dobili studenti programa koji UDG organizuje pod franšizom jedne od najboljih svjetskih škola u oblasti Međunarodnog hotelijerstva i menadžmenta, francuske škole Vatel. Studentima se posebnim riječima obratio i g-din Paul d'Azemar, direktor za međunarodnu saradnju Vatel grupacije.

U studijskoj 2018/19. godini na Univerzitetu Donja Gorica je diplomiralo 325 studenata na deset fakulteta. Ukupan broj studenata koji su specijalizirali je 132. Ukupan broj studenata koji su magistrirali na našem Univerzitetu je 49, dok je u istoj studijskoj godini doktoriralo 5 studenata.

Rektor

Tradicionalni govor povodom Dana Univerziteta održao je rektor, prof. dr Veselin Vukotić, koji je istakao da je UDG uspješna start-up ideja, ne samo u Crnoj Gori. Univerzitet Donja Gorica sarađuje sa preko 90 univerziteta iz svijeta, na UDG je engleski jezik službeni jezik i svaki diplomirani student zna najmanje dva strana jezika. Osim toga, Rektor je naglasio da na UDG-u predaju profesori sa svih kontinenata, a posebno je istaknuta težnja da svaki student (sada je to većina) tokom studija makar jedanput boravi u inostranstvu više mjeseci; da se svakom saradniku obezbijedi boravak na inostranim univerzitetima ili kompanijama; da se pojača međunarodna studentska saradnja u oblasti start-upova; da se posebna pažnja pokloni saradnji u oblasti blockchain-a, kompjutinga, informacionih tehnologija, ekonomije i energije. UDG će dalje razvijati Kamp za talente, pokreće međunarodnu Ljetnju školu za inovacije i dr.

Rektor UDG-a je iznio razvojnu strategiju UDG-a na putu daljeg međunarodnog umrežavanja UDG-a i evolutivnog razvoja UDG-a ka međunarodnom univerzitetu gdje je međunarodna orijentacija prisutna u svim segmentima funkcionisanja i u okviru svih organizacionih jedinica . Profesor Vukotić je naglasio da ove godine oko 350 studenata UDG-a ne plaća školarinu po raznim osnovama, studenti sa diplomom Luča, sportisti, mladi sa invaliditetom i dr, što iznosi oko 500.000 eura, koji se pokrivaju iz prihoda UDG-a, što UDG shvata kao svoju društvenu odgovornost. Treba podsjetiti da u Crnoj Gori privatni univerziteti ne dobijaju novac od države!

Na ovogodišnjoj ceremoniji dodijeljen je drugi počasni doktorat od osnivanja UDG. Prof. dr Dragan Vukčević je dodijelio diplomu počasnog doktora UDG-a, prof. dr Barbari Kolm koja je viceguvernerka Centralne banke Austrije, Predsjednica Austrijskog ekonomskog centra i Hajek instituta iz Beča, i vanredni profesor na UDG-u.

Pocasni doktorat