Obavještenja

četvrtak, 30. jun 2022.

Terenski istraživački rad za studente i eksperte u okviru LLL Erasmus

Na Univerzitetu Donja Gorica je počela realizacija programa cjeloživotnog obrazovanja iz oblasti Ekološkog monitoringa voda na Univerzitetu Donja Gorica koji je akreditovan u okviru Erasmus + projekta „Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs”- ECOBIAS