Obavještenja
26. August 2019.

Treći upisni rok: konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija

Univerzitet Donja Gorica raspisao je konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija (treći upisni rok). Dokumentacija za upis u prvu godinu studija se podnosi 28, 29. i 30. avgusta od 10 do 14h, na pultu Studentske službe. Konkurs možete naći u priloženom fajlu. Ovdje možete naći formulare koje je potrebno popuniti prilikom predaje dokumenata za upis. Formulare možete dobiti i u prostorijama Univerziteta. 


DOKUMENTA KOJA JE POTREBNO DOSTAVITI PRILIKOM UPISA

 

  1. Popunjeni formular za bodovanje (može se preuzeti sa sajta ili u prostorijama Univerziteta na dan upisa)
  2. Svjedočanstva iz četiri razreda srednje škole
  3. Diploma o položenom završnom, odnosno stručnom ispitu
  4. Diploma Luča, odnosno diplome sa takmičenja u znanju i umjetnosti, odnosno dokaz o sportskoj aktivnosti koja se boduje (samo za kandidate koji posjeduju ove diplome)
  5. Izvod iz matične knjige rođenih ili fotokopija lične karte
  6. Dvije fotografije