Obavještenja

četvrtak, 2. novembar 2023.

Trening u okviru projekta Inkluzivno visoko obrazovanje na Zapadnom Balkanu – IDEA

Na Univerzitetu Donja Gorica, u periodu od 18. do 20. oktobra 2023. organizovan je i održan trening koordinatora za e-pristupačnost službi za podršku u okviru Erasmus + projekta Inkluzivno visoko obrazovanje na Zapadnom Balkanu – IDEA (Inclusive tertiary Education in the West Balkans – IDEA), kao dio radnog paketa koji se odnosi na uspostavljanje, odnosno unapređenje i operacionalizaciju jedinica za pristupačnost osoba sa invaliditetom.

 

Trening su vodili predstavnici National and Kapodistrian Univerziteta iz Atine, Grčka, kao i predstavnici nevladinih organizacija Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Fondacija za prava osoba sa invaliditetom iz Albanije i Asocijacije paraplegičara i paralizovane djece Kosovo.

 

Obuka se odnosila na podršku studentima sa oštećenjem sluha ili djelimičnim oštećenjem sluha, podršku službama studenata, upravljanje pomoćnom tehnologijom za studente sa oštećenjem sluha, kao i podrška studentima sa oštećenjem sluha iz Albanije, Kosova i Crne Gore.   


Obuci su prisustvovali, osim predstavnika Univerziteta Donja Gorica, i predstavnici partnerskih institucija iz Grčke, Albanije i Kosova koji su tokom trodnevnog događaja imali priliku da čuju izlaganja i razmijene iskustva kao i dobre prakse u cilju unapređenja pristupačnosti visokog obrazovanja osoba sa invaliditetom.