Obavještenja

četvrtak, 7. mart 2024.

Tribina Fakulteta pravnih nauka UDG „Iuristudentia“

Prva studentska tribina Fakulteta pravnih nauka UDG „Iuristudentia“ održana je 29. februara 2024. godine u punoj Galeriji UDG-a, na temu „Ljudska prava i ljudske obaveze u Crnoj Gori 21. vijeka“.

Gost tribine bio je mr Siniša Bjeković, zaštitnik ljudskih prava i sloboda, a panelisti Sandra Vukašinović (FNP), Jovan Ulićević (HS) i Velizar Bato Obradović (HS).

Otvarajući tribinu, moderatorka Sara Avramović istakla je da je naziv „Iuristudentia“ predstavlja kovanicu od iuris i student, sa asocijacijom na jurisprudenciju kao pravnu nauku, a zamišljena je kao autonomna studentska inicijativa, s ciljem da studenti, umjesto pasivnih primalaca znanja, simbolički postanu aktivni stvaraoci prava.

Pozdravljajući tribinu u ime nastavno-naučnog osoblja Fakulteta pravnih nauka, dr Nikola B. Šaranović odgovorio je na pitanje: „Otkud pravnička tribina u umjetničkoj galeriji?“.

„Kao što je Pikaso od sjedišta i volana bicikla napravio glavu bika, tako smo i mi napravili pojmovnu instalaciju od iuris i student, nazvavši tribinu „Iuristudentia“. Ali razlog prije svega jeste što ste, ulazeći u ovu salu, prošli znakove pored puta, u vidu izložbe prijatelja tribine, našeg profesora Miluna Lutovca, pod nazivom 'Mit i oblik: od Oktoiha do i-Phone-a', povodom 530 godina ove knjige. Lutovčeva ideja je da oblici, kao i jezici i ono što je njima kazano i napisano, putuju kroz vrijeme i prilagođavaju se estetici vremena u kojem se pojavljuju. Pa ako Oktoih simbolizuje mit, a i-Phone oblik, onda možemo reći da ljudska prava simbolizuje dostojanstvo, a njihov oblik su pisani zakoni koji se mijenjaju u skladu sa vremenom. Razlog iznad svega leži u Justinijanovoj definiciji prava: Ius est ars boni et aequi – Pravo je umijeće, odnosno umjetnosti dobrog i pravičnog“, zaključio je Šaranović i poželio tribini uspješno putovanje kroz istoriju budućnosti UDG-a.

Za tehničku organizaciju tribine zaslužni su studenti i saradnici na čelu sa Bogdanom Malavrazićem.