Obavještenja

ponedjeljak, 4. septembar 2023.

Tromjesečna obuka AI4S3

 

Univerzitet Donja Gorica uz podršku Fonda za inovacije Crne Gore organizuje tromjesečnu obuku pod nazivom „AI4S3 - Primjena kompjuterske vizije i dubokog učenja u poljoprivredi i proizvodnji hrane, medicini i energetici“ koja će se održati u periodu od početka oktobra do kraja decembra 2023. godine. Edukacija ima za cilj da pruži mladim ljudima visokokvalitetnu edukaciju kako bi stekli relevantna znanja i vještine potrebne za uspješnu karijeru, ali i da, prije svega, zainteresuje polaznike za oblast vještačke inteligencije i da postanu učesnici u digitalnoj transformaciji Crne Gore.Program edukacije je podeljen na 5 modula: Python programiranje, Uvod u vještačku inteligenciju, Vještačka inteligenciju i kompjuterska vizija, Python biblioteke i alati za vještačku inteligenciju i Vještačka inteligencija u S3 oblastima, i rad na finalnom projektu. Osim toga što će polaznici steći dovoljno znanja i vještina potrebnih za dalje istraživanje ove veoma aktuelne oblasti, imaće priliku da prošire svoju mrežu poznanstava i upoznaju se sa mladima sličnih interesovanja.

 

Upitnik za kandidate koji prate kompletnu obuku i nemaju iskustvo u Python programskom jeziku će se održati 30. septembra u 11 h na Univerzitetu Donja Gorica. Upitnik će trajati do 45 minuta. Prisustvo je obavezno za sve prijavljene. U slučaju da bude više od 30 kandidata žele da prate kompletnu obuku, upitnik će biti korišćen u svrhu selekcije najbolji 30.  Tačna sala biće nakandno objavljena (pratite mail)

 

Prijemni test će se održati 30. septembra u 12 h na Univerzitetu Donja Gorica, za polaznike koji žele da učustvuju u obuci bez obaveze da prate prvi modul (Python). Uslov za prolazak na prijemnom testu je rezultat od bar 60%. Test se sastoji od dva dijela, teorijskog i praktičnog. Teorijski dio se sastoji od pitanja koja se tiču računarskih nauka, dok se praktični dio odnosi na algoritamske zadatke koje treba raditi u Python programskom jeziku. Svi koji polože ovaj test se pridružuju obuci od 27. oktobra. Tačna sala biće nakandno objavljena (pratite mail)

 

Predavači će biti saradnici i istraživači sa Univerziteta Donja Gorica: Stevan Čakić, Ivan Jovović, Dejan Babić, Zoja Šćekić.
Prijave traju do 28. septembar (23:59 h). Prijavu otvarate klikom na link

 

Detaljnu agendu edukacije možete pogledati na linku.