Obavještenja

četvrtak, 28. januar 2021.

UDG nastavio partnerstvo sa kompanijom Turnitin

Univerzitet Donja Gorica i u narednom periodu nastavlja saradnju sa kompanijom Turnitin kroz novo rješenje u borbi protiv akademskog plagijarizma

 

 

Model studija na UDG počiva na pravilima i proceduri čiji je cilj upoznavanje studenata sa značajem akademskog integriteta i preventivnog djelovanja. Upoznavanje studenata sa pravilima utiče na to da studenti steknu svijest o značaju akademskog integriteta, a njihova dosljedna primjena da shvate da su oni odgovorni za svjesno ili nesvjesno nepoštovanje tih pravila.

 

Upravo, visoke standarde i očuvanje akademskog integriteta na UDG-u prepoznaje i kompanija Turnitin koja više od 20 godina na globalnom nivou nudi najbolja rješenja u oblasti zaštite akademskog integriteta. Do ove godine na UDG-u se koristio Turnitinov softver Ithenticate, a u toku narednog perioda UDG će koristiti Turnitinov novi softver prilagođen ne samo istrazivačkom radu već i radu sa studentima – Similarity Turnitin. Similarity je rješenje koje predstavlja jedan od najboljiih softvera koji se koristi za testiranje nivoa podudaranja autorskih radova sa već objavljenim tekstovima. Koristi ga više od 80 univerziteta sa liste top 100 najboljih svjetskih univerziteta. Riječ je o vrlo osjetljivom softveru koji prikazuje preklapanje teksta u autorskim radovima sa objavljenim radovima u širokom spektru baza na svim južnoslovenskim, i inostranim jezicima. Softver je važna alatka koja pomaže u borbi protiv plagijarizma i na UDG se on shvata kao značajan dodatni mehanizam za provjeru autorstva nad završnim radovima studenata. Svaka magistarska i doktorska teza na UDG-u prolazi kroz softversko testiranje, a tek nakon toga se odobrava u proceduri koja je jasno definisana pravilima na odgovarajućem nivou studija. Osim toga, Izvještaji o nivou podudaranja magistarskih i doktorskih radova predstavljaju sastavni dio dokumentacije na bazi kojih se odobrava njihova odbrana.

 

Pravila koja definišu pitanja akademskog integriteta na UDG-u su usklađena sa nacionalnim regulatornim okvirom u ovoj oblasti i međunarodnim preporukama, a postavljeni kriterijumi su često postavljeni na nivou koji je viši u odnosu na uobičajene standarde. Samo takav sistem rada na studijama, koji je u svim segmentima posvećen razvoju akademskog integriteta rezultira visokim etičkim principima koje će svršeni studenti poštovati i graditi i u svom privatnom i radnom okruženju.