Obavještenja

utorak, 16. maj 2023.

Univerzitet Donja Gorica partner na projektu Erasmus + SMART

Univerzitet Donja Gorica partner na projektu Erasmus + SMART Innovation Centres for the Development of Innovative and Entrepreneurial Thinking to Facilitate the Development of Sustainable Smart Solutions in the Western Balkans

Projekat SMART podržava partnerske visokoškolske institucije iz ciljnih zemalja, Albanije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, da prevaziđu svoju ulogu pružaoca znanja i postanu aktivni činioci oblikovanja regionalnih inovativnih ekosistema sa uključivanjem što većeg broja zainteresovanih učesnika. Projekat ima za cilj da usmjeri postojeći jaz između rezultata visokog obrazovanja i zahtjeva tržišta rada putem:

  • Rješavanja izazova visokoškolskih institucija u oblasti pametne specijalizacije i srodnog razvoja kompetencija za inovacije i preduzetništvo uvođenjem novih modula učenja vezanih za pametnu specijalizaciju i inovativnih pristupa nastavi u nastavne planove i programe VŠU, uključujući onlajn nastavu, međupredmetno učenje i virtuelnu mobilnost.
  • Podrške profesionalnom razvoju akademskog osoblja VŠU u oblasti inovacija i razvoja kompetencija preduzetništva za potrebe pametne specijalizacije, zajedno sa hibridnim i onlajn nastavnim praksama.
  • Uspostavljanja 7 SMART Inovacionih centara na VŠU i njihovog integrisanja u postojeću strukturu VŠU.
  • Omogućavanja održive saradnje između VŠU i poslovnog sektora kroz SMART mrežu za razmjenu znanja.
  • Podsticanja radnog staža studenata i osoblja i (virtuelne) mobilnosti.

Ciljevi projekta:

Projekat će poboljšati kvalitet visokog obrazovanja uvođenjem novih modula učenja i pristupa podučavanju u nastavne planove i programe VŠU, uključujući onlajn nastavu, pristupe, metode i alate, međunastavno učenje, te pristupe virtuelne mobilnosti i inicijative u visokom obrazovanju, zasnovane na vršnjačkom učenju i prenosu iskustva i dobre prakse koji utiču ne samo na institucije već i na društvo u cjelini. Dalje, kvalitet VO će biti poboljšan razvojem SMART inovacionih centara.

Obuke i SMART inovacioni centri će unaprijediti nivo kompetencija, i zapošljivost polaznika (studenata, zaposlenih) zahvaljujući ažuriranim, inovativnim i kvalitetnim obukama.

Novi modeli učenja kao i razvoj SMART inovacionih centara će unaprijediti obuku nastavnika i imati dugoročan uticaj na obrazovni sistem, a samim tim i poboljšati inovacioni kapacitet VŠU jer će razvijeni SMART inovacioni centri biti sastavni dio VŠU u ciljnim zemljama.

Uključivanje visokoškolskih ustanova i organizacija za podršku poslovanju stimuliše saradnju različitih institucija, izgradnju kapaciteta i razmjenu dobrih praksi. Dalje, stvaranje SMART mreže za razmjenu znanja obezbijediće blisku saradnju sa organizacijama za podršku poslovanju, kompanijama i drugim zainteresovanim stranama i povećati mogućnosti međunarodne saradnje za sve partnere. Ovo dugoročno dovodi do poboljšane internacionalizacije visokoškolskih ustanova koje učestvuju u projektu.

Partneri na projektu su visokoškolske institucije i organizacije iz Slovenije, Italije, Njemačke, Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Albanije i Crne Gore.

Univerzitet Donja Gorica je jedan od 13 partnera na projektu, i koordinator je radnog paketa br. 8.