Obavještenja

ponedjeljak, 5. oktobar 2020.

Upis na specijalističke i master studije

U toku studijske 2020/21. godine, nastava na specijalističkim i/ili master studijama, će biti organizovana na sljedećima fakultetima:


Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis (pe@udg.edu.me)
Fakultet pravnih nauka (fpn@udg.edu.me)
Fakultet za informacione sisteme i tehnologije (psfist@udg.edu.me)
Humanističke studije (hs@udg.edu.me)
Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju (fptbhe@udg.edu.me)
Fakultet za dizajn i multimediju (fdm@udg.edu.me)
Fakultet umjetnosti (fu@udg.edu.me)
Fakultet za kulturu i turizam (fkt@udg.edu.me)
Politehnika (politehnika@udg.edu.meFilološki fakultet (filoloski.fakultet@udg.edu.me).

Konkursi na nekim fakultetima su već objavljeni, dok će na ostalima biti objavljeni u toku tekuće sedmice. Pored naziva fakulteta data je kontakt e-mail adresa, za više informacija.

Upis na specijalističke i master studije je moguć samo u slučaju završenih odgovarajućih osnovnih studija, što je definisano konkursima, a obavezan dio dokumentacije je uvjerenje ili diploma o završenim osnovnim studijama.