Obavještenja

ponedjeljak, 8. februar 2021.

Uspješna realizacija Erasmus + projekta ECOBIAS na Univerzitetu Donja Gorica

Na Univerzitetu Donja Gorica se uspješno realizuje Erasmus + projekat iz oblasti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju pod nazivom “Razvoj magistarskih studijskih programa u oblasti ekološkog monitoringa i procjene kvaliteta vodenih resursa na ustanovama visokog obrazovanja u zemljama Zapadnog Balkana˝ (ECOBIAS). U realizaciji projekta učestvuje 11 univerziteta iz pet zemalja (Crna Gora, Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Njemačka), a koordinitor je Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

 

 Univerzitet Donja Gorica poziva sve zainteresovane institucije i pojedince da svojim znanjem, vješinama i kompetencijama doprinesu uspješnoj realizaciji projekta ECOBIAS.

https://www.ecobiaserasmus.com/