Obavještenja

petak, 9. april 2021.

Uspješno realizovan Kurs engleskog jezika u okviru projekta IESP

Univerzitet Donja Gorica je u okviru projekta Jačanje internacionalizacije na univerzitetima u Crnoj Gori kroz efikasno strateško planiranje (Fostering Internationalization at Montenegrin HEIs through Efficient Strategic Planning - IESP) tokom marta 2021. godine realizovao Kurs engleskog jezika “Academic English and English as Medium of Instruction - EMI” za nastavno i “Business English” za administrativno osoblje Univerziteta.  

 

 

IESP projekat je dvogodišnji projekat koji finansira Evropska komisija u okviru programa za izgradnju kapaciteta Erasmus + u visokom obrazovanju. Partneri na projektu su: Univerzitet Crne Gore, Univerzitet Donja Gorica, Univerzitet Mediteran, Ministarstvo obrazovanja, Ministarstvo nauke, Agencija za kontrolu i osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja, Univerzitet u Ljubljani, Univerzitet Cadiz i Univerzitet Azurne obale u Nici .

 

 

Kako je i jedan od ciljeva IESP projekta unapređenje znanja i vještina nastavnog i administrativnog osoblja za učešće u procesu internacionalizacije, u okviru kursa a u cilju diseminacije održani su časovi u trajanju od dvije nedelje na kojima je nastavno i administrativno osoblje imalo priliku da usavrši svoje vještine poznavanja stranog jezika. Za izvođenje nastave na kursu su bili zaduženi profesori i saradnici Filološkog fakulteta Univerziteta Donja Gorica.