Obavještenja

srijeda, 12. jul 2023.

Uspješno zaključen ERASMUS+ projekat ReFLAME

U Rektoratu UCG je 23. 06. 2023. upriličena svečana konferencija povodom zatvaranja izuzetno uspješnog trogodišnjeg ERASMUS+ CBHE projekta ReFlame (Reforming  Foreign Languages in Academia in Montenegro).

Ovaj projekat Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore realizovao je sa partnerskim univerzitetima u Crnoj Gori i Evropskoj uniji, a njegov glavni cilj bio je reformisanje programa i nastave stranih jezika struke na crnogorskim univerzitetima.

Projekat u vrijednosti od blizu 600.000 eura finansiran je u okviru Erasmus programa izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (Erasmus+: International  Capacity Building in Higher Education). Partneri Univerziteta Crne Gore bili su Univerzitet Mediteran i Univerzitet Donja Gorica, kao i tri univerziteta iz EU –  Univerzitet za strance u Peruđi, Univerzitet u Varšavi i Sveučilište u Zagrebu. Pridruženi partner na projektu bilo je Ministarstvo prosvjete Crne Gore.

Završna  konferencija poslužila je kao prilika da se rezimiraju sva dostignuća ostvarena tokom ovog zahtjevnog trogodišnjeg projekta.

Konferenciju je zajedno sa dekanom Filološkog fakulteta i koordinatorom projekta prof. dr Igorom Lakićem otvorila prorektorka Univerziteta Crne Gore prof. dr Sanja Peković, izrazivši zadovoljstvo još jednim u nizu uspješnih projekata kojima koordinira Univerzitet Crne Gore, a koji, između ostalog, služe internacionalizaciji, kao jednoj od glavnih stavki u strategiji razvoja Univerziteta Crne Gore (Strategija internacionalizacije UCG 2021-2026).

Prepoznavši izuzetan značaj rada na unaprjeđenju nastave stranih jezika struke na univerzitetskom nivou, prisutnima su se u okviru prve sesije obratili ministarka nauke Crne Gore prof. dr Biljana Šćepanović, gdin Goran Drobnjak, direktor Direktorata za međunarodnu saradnju, evropske integracije i EU fondove pri Ministarstvu prosvjete Crne Gore, kao i predstavnica nacionalne Erasmus+ kancelarije u Crnoj Gori gđa Ljiljana Gogić.

Svojim inspirativnim govorima u kojima su podvukle značaj vladanja stranim jezicima, kako u pogledu poboljšanja konkurentnosti na svjetskom tržištu, tako i u pogledu internacionalizacije i što vidljivijeg i aktivnijeg prisustva i boljeg pozicioniranja Crne Gore u evropskom i svjetskom prostoru obrazovanja, prisutnima su se obratile i Nj. E. gđa Andreina Marsela, ambasadorka Republike Italije u Crnoj Gori, kao i gđa Suzan Šafner ispred Ambasade SAD-a u Crnoj Gori.

U okviru druge sesije prof. dr Igor Lakić izložio je konkretne rezultate ReFlame projekta: 150 inoviranih silabusa za strane jezike struke na sva tri crnogorska partnerska univerziteta; devet novih udžbenika stranih jezika struke besplatno dostupnih u onlajn formatu i u ograničenom štampanom tiražu (8 udžbenika za engleski jezik različitih struka i jedan udžbenik italijanskog jezika za međujezičke i međukulturne posrednike); dvije naučne publikacije sa radovima izloženim na međunarodnoj konferenciji održanoj u septembru 2021. godine u Budvi; ljetnja škola stranih jezika struke uspješno održana u julu 2021. godine, koju je imalo priliku besplatno da pohađa više od stotinu studenata sa sva tri crnogorska univerziteta; izrađeni novi dijagnostički testovi za engleski jezik; unaprijeđen pristup u nastavi stranih jezika struke kroz brojne obuke nastavnog osoblja crnogorskih univerziteta koje su obuhvatile gotovo sve aspekate savremene nastave stranih jezika, s posebnom pažnjom posvećenom pristupu slabovidim studentima i studentkinjama; tri sale opremljene savremenom IT opremom (u vrijednosti od ukupno 36.100 eura); obogaćeni bibliotečki fondovi literaturom iz oblasti stranih jezika struke (ukupna vrijednost: 20.420,77 eura); tri studijske posjete partnerskim evropskim univerzitetima, koje su iznjedrile nove saradnje i nove ideje za saradnju.

Doc. dr Deja Piletić podsjetila je na rezultate istraživanja koje su ona i doc. dr Petar Božović sproveli na samom početku projekta, a na osnovu kojih se, kroz analizu stavova studenata i zaposlenih na tri crnogorska univerziteta, te očekivanja i potreba crnogorskog tržišta rada, stekao uvid u realno stanje, te jasno definisala neminovna potreba za unapređenjem znanja i nastave u oblasti stranih jezika struke, odnosno potreba za razvojem kadrova koji se aktivno i efikasno služe stranim jezicima iz oblasti svoje profesije.

Rezultati istraživanja kroz jasno izražene brojke, nedvosmisleno su potvrdili neophodnost poznavanja engleskog jezika iz oblasti odgovarajuće struke, kao i neophodnost vladanja barem još jednim od svjetskih jezika (među njima posebno: njemačkim, italijanskim, francuskim, ruskim, španskim, kineskim)

Doc. dr Branka Živković iskoristila je priliku da prisutnima predstavi uspješno okončan zahtjevan proces reformisanja nastavnih programa koji je podrazumijevao više faza: od prikupljanja postojećih programa, preko obuka za izradu programa za strane jezike struke, konkretnog rada na reformisanju, sve do finalne procjene kvaliteta reformisanih silabusa, kako od strane evropskih partnera, tako i od strane studenata. Doc. dr Branka Živković najavila je i predstavljanje detaljno izrađenog elaborata o daljem procesu implementacije nastave stranih jezika struke na svim univerzitetskim jedinicama.

Predstavnice evropskih univerziteta, partnera na projektu, prof. Elzbijeta Gajek, prof. Agnieszka Leńko Szymańska (Univerzitet u Varšavi), prof. Petra Barbarić (Sveučilište u Zagrebu) i prof. Borbala Samu (Univerzitet za strance u Peruđi) posebno su se osvrnule na stručne obuke predviđene i sprovedene u okviru projekta, na evaluaciju ljetnje škole i na proces evaluacije reformisanih nastavnih programa i novonastalih udžbenika. Istakle su veliko zadovoljstvo samim projektom kao i izuzetno profesionalnom i plodonosnom saradnjom sa kolegama sa crnogorskih univerziteta. 

U okviru svojih izlaganja, izložile su i predloge za nove projekte koji bi se naslanjali na rezulate sprevedenog ReFlame projekta, a govorile su i o takozvanim „dodatnim vrijednostima“ projekta koje su se konkretno realizovale gostovanjem doc. dr Petra Božovića na Univerzitetu za strance u Peruđi, gdje je tokom ljetnjeg semestra akademske 2022/23. na poziv tamošnjih kolega držao predavanja iz Engleskog jezika za akademske potrebe studentima doktorskih studija. Pomenuta je i saradnja Univerziteta u Peruđi sa doc. dr Dejom Piletić, koja je postala član naučnog odbora nove edicije publikacija pomenutog univerziteta posvećene nastavi stranih jezika. Osim toga, najavljeni su i potencijalni Erasmus+ projekti mobilnosti sa Univerzitetom za strance u Peruđi, budući da su sa Sveučilištem u Zagrebu i Univerzitetom u Varšavi već aktivirani.

 

Završne aktivnosti na zatvaranju projekta trajale su tri dana, tokom kojih su, osim učešća na konferenciji, evropski partneri imali priliku da se sastanu i sa prof. dr Oliverom Kusovac, profesoricom engleskog jezika na Muzičkoj akademiji na Cetinju.

Detaljnije informacije o različitim fazama i rezultatima projekta dostupne su na zvaničnom sajtu https://www.reflame.ucg.ac.me/