Obavještenja

petak, 12. februar 2021.

UTJECAJ PANDEMIJE COVID 19 NA GLOBALIZACIJU I SVJETSKE TOKOVE

Ekonomski Fakultet Travnik u Travniku, Pravni Fakultet Travnik u Travniku i Fakultet za medije i Komunikacije Travnik u Travniku u saradnji sa akademskim partnerom Univerzitetom Donja Gorica organizuju XXI međunarodnu online konferenciju "UTJECAJ PANDEMIJE COVID 19 NA GLOBALIZACIJU I SVJETSKE EKONOMSKE/PRAVNE/MEDIJSKE TOKOVE SA OSVRTOM NA ZEMLJE ZAPADNOG BALKANA".

 

Konferencija će biti održana 26. i 27. marta 2021. godine.

 

Više informacija u prilogu.