Obavještenja

četvrtak, 2. mart 2023.

VIRAL - Sastanak, radionice i EXPO događaj

Na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici održan je dvodnevni događaj SmAgTech EXPO u periodu od 23. do 24. februara 2023. godine, na kojem su predstavljeni rezultati projekta VIRAL. Projekat se bavi primjenom informaciono-komunikacionih tehnologija u poljoprivredi, a učesnici događaja su imali priliku upoznati se sa aktuelnim trendovima i tehnologijama u ovoj oblasti.

Događaj je otvorila prof. dr Aleksandra Martinović, dekanica Fakulteta za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju. U svom govoru pozdravila je učesnike i iskazala zahvalnost svim učesnicima kao i zadovoljstvo do sada postignutim rezlutatima na projektu.

Nakon toga riječ je uzeo koordinator projekta prof. dr Miljan Cvetković koji je učesnike upoznao sa postignutim u prethodnom periodu. Zatim je uslijedila prezentacija koleginice Mar Ariza Sentis sa WUR-a na temu: "Kako dronovi mijenjaju način na koji se obavljaju poslovi na farmi".

Nakon pomenute prezentacije organizovana je radionica pod vodstvom prof. dr Radovana Stojanovića na temu: "Agrobiznis u konkurentnom okruženju". Učesnici su nakon predavanja podijeljeni u četiri grupe, a svaka grupa je dobila zadatak da predloži rješenja i da iznese svoja viđenja na temu koju je prezentovao prof. dr Stojanović.

Nakon ručka koji je organizovan na UDG-u, učesnici su posjetili kompaniju "13. Jul Plantaže", gdje su imali priliku da se na terenu upoznaju sa upotrebom ITC u vinogradarstvu i vinarstvu.

Posjeta kompaniji se okončala degustacijom vina u podrumu Šipčanik.

Prvi dan je okončan zajedničkom večerom za sve učesnike u Hotelu Podgorica.

Drugog dana održan je sastanak upravnog odbora na kojem je glavni fokus bio na posjeti koju je najavila Evropska komisija, a koja će se održati u periodu od 1. do 31. marta. Dogovoreno je da svaka institucija odredi kontakt osobu za Evropsku komisiju. Takođe, na sastanku je definisan termin za sastanak u Beogradu, - 3. i 4. april (Izveštaj sa sastanka upravnog odbora dostupan na sajtu projekta).

Nakon završetka dijela koji se ticao upravnog odbora, uslijedio je niz predavanja:

 • "Rješenja za transparentnost i validaciju podataka u agro-prehrambenom sektoru";
 • "HPC i Ai/ML za računarsku viziju u pametnim farmama za uzgoj pilića";
 • "Pametno navodnjavanje - primjeri dobre prakse";
 • "Digitalno upravljanje farmama jabuka zasnovano na IoT-u".

Nakon predavanja, uslijedio je dio koji je bio posvećen diskusiji.

Nakon prezentacija i diskusije, usledilo je otvaranje EXPO-a od strane prof. dr Aleksandre Martinović, dekanice Fakulteta za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju.

Dekanica Martinović je u svom govoru pozdravila prisutne i zahvalila se svima koji su učestvovali u pripremi i izradi projekta, kao i svima koji su posetili sajam. Posebno je iskazala zadovoljstvo što je veliki broj respektabilnih firmi i institucija iz Crne Gore i regiona odlučio da učestvuje na sajmu. Takođe je istakla posebno zadovoljstvo što su, zahvaljujući projektu VIRAL, brojni eminentni inostrani stručnjaci posetili Crnu Goru.

Na kraju govora, prof. dr Aleksandra Martinović se zahvalila svima prisutnima i zvanično otvorila sajam.

Kako je u govoru pomenula prof. dr Aleksandra Martinović događaju su učestvovale brojne kompanije sa polja poljoprivrede, prehrambene industrije, kao i sa polja informacionih tehnologija i sistema koje su na sajmu predstavile svoje proizvode i usluge.

Učešće na sajmu su uzeli:

Centar izvrsnosti za digitalizaciju procjene rizika u oblasti bezbjednosti hrane i preciznu sertifikaciju autentičnosti prehrambenih proizvoda:

 • Barsko zlato;
 • Tehnopolis;
 • Inpek AD;
 • Smart Watering;
 • Agro destil;
 • Smart Village;
 • Optimus Consulting;
 • Univerzitet u Mariboru
 • Čelebić agrar;

Sajam je bio veliki uspjeh, sa preko 300 posjetilaca. Posebno raduje činjenica da je sajam posjetilo 130 maturanata iz svih dijelova Crne Gore uz napomenu da su maturanti polaznici obrazovnih programa koji su komplementarni sa poljoprivredom, informacionim tehnologijama i prehrambenom tehnologijom.

Kako je bilo možete pogledati i u sledećim prilozima:

https://youtu.be/A5sp6NyyIVQ

https://youtu.be/GN2ikqtItzk