Obavještenja

četvrtak, 21. jul 2022.

Vitalizacija relevantnosti informaciono-komunikacionih tehnologija u poljoprivrednom obrazovanju

Informacije o projektu
Savremena poljoprivreda u velikoj mjeri se zasniva na novim tehnološkim rešenjima usko povezanim sa sve većom upotrebom informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) i različitim softverskim rešenjima, ne samo za praćenje, već i za upravljanje proizvodnim procesima. U Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, poljoprivreda se još uvijek u velikoj mjeri oslanja na manualnu poljoprivredu, dok se dostupna tehnička i tehnološka rešenja nedovoljno koriste. Istovremeno, obe države imaju dobro razvijene IKT sektore koji zapošljavaju znatan broj visoko obrazovanih stručnjaka koji razvijaju napredna softverska rešenja. Izgradnja održive regionalne budućnosti u velikoj mjeri zavisi od ukrštanja ova dva sektora kojima, iako uz prisutnu konstataciju u svim djelovima društva da su ova područja od značaja za dalji razvoj i ekonomsku aktivnost, do sada nije posvećena dovoljna pažnja u obrazovnim i nastavnim praksama. Imajući ovo u vidu Erasmus+ projekat: „Vitalizacija relevantnosti informacionokomunikacionih tehnologija poljoprivrednom obrazovanju - VIRAL” ima za cilj da pokrene sticanje viših nivoa znanja, vještina i njihove primjene u poljoprivrednom obrazovanju i obuci, kako u formalnom, tako i u neformalnom okruženju.

 

stručnih ljudi u procesu kreiranja i testiranja novih metoda i praksi, kako na univerzitetima tako i u široj zajednici, pokretanjem takmičenja u profesionalnim disciplinama – hakatonima (hackathons) i ostvarivanjem karakteristične regionalne saradnje između univerziteta i poslovnog sektora. Osnovni proces učenja uključuje ne samo nastavno osoblje i studente poljoprivrednog i IT inženjerstva, već i sistem prenošenja stečenog znanja profesionalnim pružaocima savjetodavnih usluga, kao i pozitivnih praksi saradnje sa kompanijama u toj oblasti, a koji su ostvareni kao rezultat intenzivne obuke i studijskih posjeta evropskim univerzitetima. Uticaj intenzivnije upotrebe IKT u poljoprivredi omogućava održivi ruralni razvoj, povećava konkurentnost seoskih porodica, poboljšava pristup poljoprivrednika potrebnim uslugama i omogućava bolju perspektivu života (naročito žena i mladih) u ruralnim oblastima. Transfer znanja kroz cijelu poljoprivrednu zajednicu je neophodan i aktivnosti u sklopu radnog paketa 5 su usmjerene na širenje znanja kompiliranih kroz cijelokupno trajanje projekta. Projekat VIRAL nudi obimnu komponentu obuka za studene, nastavno osobolje, poljoprivredne proizvođače, biznise u proizvodnji hrane, savjetodavne i druge službe podrške a u kojima se analiziraju IKT rešenja/tehnike/alati i njihova upotreba. Crnogorski partneri na projektu su:
Univerzitet Donja Gorica, kompanija „13. Jul – Plantaže“ a.d. i Inovaciono Preduzetnički Centar Tehnopolis koji zajedno sa 14 ostalih partnera u sklopu Erasmus+ Programa, implementiraju
projekat. Više informacija o projektu, partnerima kao i tekuće aktivnosti možete naći na veb sajtu: www.viralerasmus.org.