Obavještenja

ponedjeljak, 23. septembar 2019.

Western Balkans Urban Agriculture Initiative

Western Balkans Urban Agriculture Initiative je projekat finansiran od strane Evropske Unije u sklopu Erasmus+ programa. Tokom naredne tri godine u sklopu projekta će biti razvijen interdisciplinarni kurikulum za II ciklus studija kao i program cjeloživotnog učenja iz oblasti urbane poljoprivrede u CG BiH i Kosovu.   Više informacija možete pronaći u prilogu.