Obavještenja

utorak, 27. oktobar 2020.

XXV Miločerski Razvojni Forum

U petak, 23.11. održan je XXV Miločerski Razvojni Forum.

Tradicionalno, ovaj dogadjaj organizuje Društvo Ekonomista i Menadžera Crne Gore, u saradnji sa Univerzitetom Donja Gorica.

Forum koji je ove godine, zbog pandemije COVID virusa organizovan na Univerzitetu Donja Gorica okupio je izlagače iz više od 10 država koji su se uključivali u rad foruma putem ZOOM aplikacije.

Tema ovogodišnjeg foruma u organizaciji Društva ekonomista Crne Gore, Univerziteta Donja Gorica i Baltičke asocijacije za razvoj menadžmenta bila je demistifikacija digitalizacije.

Projekat koji je UDG radio u okviru naučnoistraživačkih projekata Ministarstva nauke i koje je prvi došao do rješenja koja će se dalje implementirati - "Podrška preduzećima u borbi sa COVID-19 digitalizacijom i digitalnim plaćanjem" bio je osnova za diskusiju današnjeg Foruma.

“Nama je bio cilj da nekako taj strah od digitalizacije odagamo jer je digitalizacija već nešto što je praksa ne samo u razvijenim državama već i u državama u razvoju. Kao osnovni materijal za ovaj skup poslužilo nam je istraživanje koje je radio UDG, na temu digitalizacije malih i srednjih preduzeća i digitalno plaćanje”, istakao je rektor Univerziteta Donja Gorica, prof. dr Veselin Vukotić.

On je naglasio da je istraživanje urađeno u saradnji sa međunarodnim timom istraživača, te da su svi evaluatori potvrdili da se radi o jednom sveobuhvatnom, dubinskom istraživanju, koje predstavlja dobru osnovu za vođenje politike u Crnoj Gori u toj oblasti.

“Želio bih da istaknem da je istraživanje obuhvatilo između 400 i 450 crnogorskih kompanija, i da većina, nekih 90 odsto, mijenja politike poslovanja nakon ove COVID pandemije. I digitalizaciju ne shvataju kao cilj, već kao sredstvo za preživljavanje”

Ministarka nauke, Sanja Damjanović, prilikom otvaranja Foruma, istakla je da joj predstavlja čast da učestvuje na tom tradicionalnom događaju koji targetira razvoj, ali razvoj kroz pametnu ekonomiju i preduzetništvo.

Ona je napomenula da su Ujedinjene nacije usvojile i promovišu ciljeve održivog razvoja, da je Evropska komisija trasirala put zelenog razvoja, a da sve to ima jedan jedinstven naziv, koji se zove, transformacija našeg svijeta.

“Instrumenti za tu transformaciju su upravo inovacije i istraživanja, ali ne samo klasična istraživanja i inovacije u rukama naučnika kroz laboratorije, već istraživanja i inovacije kroz sve segmente, kroz 18. cilj održivog razvoja, koji se zove Strategija pametne specijalizacije. Ja danas sa ponosom mogu da kažem da je Crna Gora prva država kandidat za člantvo u EU koja je iznijela ovu sjajnu strategiju”, istakla je Damjanović.

Ona je istakla da je vizija Ministarstva nauke u prethodne četiri godine bila jasna, a to je bila inovativna i digitalna Crna Gora, i zapravo, iz te vizije su, kako navodi, izašli sjajni rezultati, među kojima i najviša ocjena Evropske komisije u toj komplikovanoj, specifičnoj oblasti.

“Stopa korišćenja EU fonda za inovacije Horizont2020 od strane Crne Gore, je iznad prosjeka EU. Zaista moram da pohvalim UDG, jer ste pokazali inovativnost, pokazali ste uspješnost, i moja topla zahvalnost prema vama, jer bez vas, ovaj uspjeh ne bi bio moguć na EU sceni”, naglasila je Damjanović.

Dekanica Fakulteta za informacione sisteme i tehnologije UDG-a, prof. dr Milica Vukotić, istakla je da taj Univerzitet od 2007. godine ima kompletno digitalizovan proces rada i komunikacije sa studentima.

“Još od 2007. godine mi imamo elektronski indeks i još smo jedina obrazovna intitucija u Crnoj Gori koja ima u potpunosti digitalizovane sve servise prema studentima. U velikom broju istraživačkih projekta koje realizujemo, značajnu pažnju posvećujemo razvoju digitalnih tehnologija i tu bih istakla da smo najbolji u Crnoj Gori što se tiče povlačenja sredstava iz EU fonda Horizon2020, najprestižnijeg EU fonda za istraživanje”, posebno je istakla Vukotić.

Predsjednik Komisije za tržište kapitala Zoran Đikanović istakao je da je to prvi projekat u Crnoj Gori koji je na zaokružen i sveobuhvatan način razmatrao problem digitalnog novca i digitalnog plaćanja i to sa dva apekta. Prema njegovim riječima, jedan je ubrzanje cirkulacije novca i poboljšanje likvidnosti, što bi bilo digitalizacija postojećeg novca i u nadležnosti je Centralne banke, a drugi je, kako navodi Đikanović, mogućnost izdavanja internog novca za upotrebu unutar Crne Gore i izdavalo bi ga Ministarstvo finansija i on bi imao podlogu u državnom kapitalu, imovini u kompanijama i slično.

“Ono što raduje, da Centralna banka i Ministrstvo finansija, institucije koje vode politiku u ovoj oblasti su spremne da prihvate tu vrstu novine, a mislim da digitalizacija plaćanja i digitalni novac ili digitalni euro, bi bili odlična osnova za sve druge koji imaju želju da inoviraju, i razvijaju nove i druge biznise koji već postoje u svijetu“, zaključio je on.