Obavještenja

utorak, 31. januar 2023.

XXVII MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA „INFORMACIONE TEHNOLOGIJE 2023“

U periodu od 15. do 18. februara na Žabljaku će se i ove godine tradicionalno održati 27. međunarodna naučno-stručna konferencija „INFORMACIONE TEHNOLOGIJE 2023“.

Konferencija će se održati u organizaciji: Univerziteta Crne Gore - Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta Donja Gorica - Fakulteta za informacione sisteme i tehnologije, IT društva Crna Gora, Univerziteta u Beogradu - Fakulteta organizacionih nauka, IEEE udruženja i IEEE sekcije za Srbiju  i Crnu Goru, uz punu podršku kompanije Čikom iz Podgorice. Predsjedavajući konferencije je prof. dr Božo Krstajić sa Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta Crne Gore.

 

Na Konferenciji će biti organizovana predavanja i rasprave na okruglim stolovima o trendovima razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija u svijetu, kao i aktuelnim zbivanjima iz ovih oblastie oblasti u Crnoj Gori. Posebna sesija posvećena prezentacijama projekta obuhvatiće projekat EuroCC2 - Nacionalni centri kompetencija za HPC, FoodHub centar izvrsnosti, dva H2020-MSCA projekta TRACEWINDU i ODDEA, H2020 projekte NI4OS-Europe i DEMETER, Eureka TRADE, Erasmus DigNest i IPA HPC4S3ME.

U okviru konferencije će biti održani: kratak kurs za Edge AI u IoT rješenjima, radionica HPC sa primjenom, prezentacija evropskog oblaka otvorene nauke i rezultata uspješnih međunarodnih projekata. Ove godine će takođe biti realizovana i studentska radionica u okviru projekta DigNEST koja će se fokusirati na IT inovacije u oblasti zdravstva i agrikulture. Pored navedenog, na Konferenciji će biti predstavljeni i autorski radovi koji su pristigli a odnose se na teme iz ovih oblasti. 

 

Svi zainteresovani mogu pratiti aktivosti na Konferencijii i online, putem videokonferencijskih linkova za pristup koji su dostupni na zvaničnom sajtu Konferencije (www.it.ac.me)

 

Program Konferencije možete preuzeti na zvaničnom website-u konferencije.