Obavještenja

ponedjeljak, 29. januar 2024.

XXVIII MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA „INFORMACIONE TEHNOLOGIJE 2024“

U periodu od 21. do 24. februara na Žabljaku će se i ove godine tradicionalno održati međunarodna naučno-stručna konferencija „INFORMACIONE TEHNOLOGIJE 2024“. Ovaj naučno-stručni skup organizuje se već 28. godina na Žabljaku i ima za cilj sveobuhvatno i multidisciplinarno sagledavanje aktuelnosti u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija.

 

Konferencija će se održati u organizaciji: Univerziteta Crne Gore - Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta Donja Gorica - Fakulteta za informacione sisteme i tehnologije, IT društva Crna Gora, Univerziteta u Beogradu - Fakulteta organizacionih nauka, Instituta inženjera elektrotehnike i elektronike - IEEE udruženja i IEEE sekcije za Srbiju  i Crnu Goru, uz punu podršku kompanije Čikom iz Podgorice.

 

Na Konferenciji će biti organizovana predavanja i rasprave na okruglim stolovima o trendovima razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija u svijetu, kao i aktuelnim zbivanjima iz ove oblasti u Crnoj Gori. U dogovoru sa Organizacionim odborom Konferencije, zainteresovane institucije mogu organizovati prezentacije svojih naučno-istraživačkih, stručnih, razvojnih i proizvodnih projekata i dostignuća.

 

Pored navedenog, na Konferenciji će biti predstavljeni i autorski radovi koji su pristigli a odnose se na teme iz ovih oblasti.

Imajući u vidu navedeno, pozivamo akademsku, stručnu i širu javnost da isprate aktivnosti na Konferenciji i online, putem videokonferencijskih linkova za pristup koji su dostupni na zvaničnom sajtu Konferencije: www.it.ac.me   

Dobro došli!