Događaji

utorak, 4. april 2023.

Dan istraživanja 2023

Univerzitet Donja Gorica- UDG u saradnji sa MONSTAT-om (Uprava za statistiku Crne Gore) i DAMAR-om (Agencijom za ispitivanje javnog mnjenja) jedanaesti put organizovao je Dan istraživanja (tradicionalno 4. aprila).