Događaji

petak, 26. februar 2016.

Eminentni stručnjaci na UDG u okviru ciklusa predavanja “Kreativnost i razvoj”

Laboratorija za dizajn proizvoda, grafičkog, modnog i dizajna enterijera – PRODE, otvorena u okviru INVO HERIC projekta, smještena je na Univerzitetu Donja Gorica i predstavlja akademski i profesionalni centar za razvoj novih proizvoda i usluga. Projekat se realizuje na Fakultetu Politehnika, Univerziteta Donja Gorica.


U okviru realizacije pomenutog projekta i početka rada Laboratorije za dizajn proizvoda i usluga, organizovan je ciklus predavanja na temu “Kreativnost i razvoj”. Predviđeno je deset predavanja, a predavači su uvaženi profesori i eksperti iz Evrope i regiona.

 

Ciklus je otvorio dr. Nenad Lipovac, profesor sa Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, predavanjem "Urbanizam i stvaranje američkog grada". Predavanje je održano 26. februara 2016. godine, na Univerzitetu Donja Gorica. Profesor Lipovac je izlaganjem obuhvatio istoriju od nomada sjeverno-američkog kontinenta, koji su oblast naseljavali u doba 7000-1500 godina p.n.e, do naroda Anasazi, Čako kulture, nacionalnih parkova Arizone i Kolorada. Za vrijeme doktorskih studija na Univerzitetu Berkli-Kalifornija, profesor Lipovac je posjetio ove lokacije i u komunikaciji sa publikom, prenio je lična zapažanja vezana za kretivnost ovih naroda. Posebnu pažnju prof. Lipovac je posvetio specifičnoj graditeljskoj zaostavštini  kultura Anasazi, dajući osvrt na izgradnju pojedinačnih stambenih jedinica, kao i na formiranje naseobina koje su dominantno bile uslovljene uslovima pustinjske klime.

 

Ciklus predavanja “Kreativnost i razvoj” nastaviće holandski arhitekta Dirk Follet, temom iz domena “Interface of Human-Building Interaction”; zatim dr. Marko Lubarda, predavanjem iz oblasti “Savremene tehnologije, materijali i razvoj”; Giuseppe Paderni, inženjer industrijske hemije, koji će se publici obratiti temom ‘Kreativnost, tržište i EU’; Nikola Marković, koji će govoriti o industrijskom dizajnu. Ciklus predavanja se nastavlja do polovine maja, sa temama koje su direktno vezane za kreativnost i razvoj koja je potencirana projektom ProDe.