Događaji

petak, 24. april 2015.

Free Market Road Show 2015

Univerzitet Donja Gorica je i ove godine, sedmi put za redom, bio dio FMRS (Free Market Road Show) - serije konferencija koje se održavaju u 35 gradova širom Evrope. Na ovogodišnjoj konferenciji glavna tema bila je: “How to create growth”. Konferenciju je otvorio ministar prosvjete u Vladi Crne Gore, g-din Predrag Bošković.


UDG je kao univerzitet, koji prednjači u širenju ideja otvorenog i slobodnog tržišta, ove, kao i prethodnih godina, bio odličan domaćin.

U uvodnom izlaganju ministar obrazovanja, Predrag Bošković, dajući primjere dobre prakse obrazovnih institucija u Crnoj Gori, izrazio je ambiciju da se i obrazovanje u Crnoj Gori mora temeljiti na principila slobodnog tržišta.

Zatim je uslijedila diskusija u kojoj su učestvovali kako lokalni tako i svjetski ekonomisti. Matt Kibble je jasno i jednostavno slavio rad, napominjući da rad nije samo odgovornost koju preuzimamo na sebe svakog dana, već da se rad odnosi i na ono što niko drugi nije uradio. Prema njegovim riječima to je način da doprinesemo promjeni. Jose Luis Cordeiro predstavio je dio tehnoloških dostignuća današnjice, bazirajući se na akturalna pitanja iz oblasti neuroznanosti (neuroscience), genetike i robotike. S druge strane, Ivan Jovetić je izrazio potrebu za promjenom u stavu, postavljajući pitanje: “Ko su heroji našeg društva?”.

Ostalo

subota, 4. april 2020.
subota, 4. april 2020.
ponedeljak, 6. januar 2020.