Događaji

petak, 15. april 2016.

II set predavanja o “Metodlogiji istrazivanja i objavljivanja radova”

Održan je drugi set predavanja na temu “Metodologija istrazivanja i objavljivanja radova” za predavače svih studijskih programa na UDG.  Ovaj set predavanja održali su profesori Marija Vukotic i Roberto Pancrazzi sa Univerziteta Warwick (Velika Britanija).