Događaji

ponedjeljak, 2. jul 2018.

Kamp za talente 2018

Univerzitet Donja Gorica i ove godine organizuje UDG Kamp za talente. Kamp se organizuje od 2. do 7. jula 2018. godine na UDG i u hotelu "Grand" na Cetinju. Mogući kandidati su učenici/e osmog i devetog razreda osnovne škole u školskoj 2017/18. godini iz Crne Gore.


Kriterijum za Izbor polaznika je Esej na temu: “KAKO UČIM IZ SVOJIH GREŠAKA?”.

Esej se šalje na email kampzatalente@udg.edu.medo 20. juna 2018. do 23:59h. Prijave pristigle nakon tog roka neće biti razmatrane.

Svi troškovi od dolaska na UDG (2. jula u 15h) do odlaska sa Cetinja (07. jula u 13h) su u cijelosti pokriveni.

Broj učesnika Kampa je ograničen - do 25.

Ostalo

subota, 4. april 2020.
subota, 4. april 2020.
ponedjeljak, 6. januar 2020.