Događaji

05. March 2019.

MECAS, MENSEC i MEDUS konferencije 2019

Univerzitet Donja Gorica u saradnji sa Bandirma Onyedi Eylul Univerzitetom organizuje petu MECAS, treću MENSEC i prvu MEDUS konferenciju koje će biti održane 18-20. juna 2019. godine.