Događaji

petak, 6. jun 2014.

Posjeta Austrijskih postdiplomaca na UDG-u

UDG je 06.06.2014. godine je ugostio 50 austrijskih studenata postdiplomskih studija, koje se organizuju na Univerzitetu u Klagenfurtu. U okviru master studija, studenti su podijeljeni u dva studijska programa, smjer Međunarodni menadžment, i smjer Upravljanje medijima I konvergencijom.  


 

Studenti Master studija na Univerzitetu u Klagenfurtu su posjetili UDG, u saradnji sa profesorom i prodekanom Sveučilišta u Zagrebu, dr Juricom Pavičićem, koji na UDG vodi nastavu na predmetu Međunarodni marketing.

 

Gostujuće studente je pozdravio Rektor UDG-a prof. dr Veselin Vukotić. Rektor je održao predavanje kroz koje je studentima prezentovao osnovne ideje UDG-a. Bilo je riječi o nekim interesantnim stvarima vezanih za Crnu Goru, kao i za odnose Crne Gore i Austrije kroz istoriju. O bitnim ljudima i događajima, kao i investicionim projektima koji su trenutno u procesu realiyacije u Crnoj Gori.

 

Predavanje je održano na engleskom jeziku, bilo je interaktivnog tipa. Studenti su postavaljali jako puno pitanja, što je ovo predavanje odnosno prezentaciju učinilo dodatno interesantnom i značajnom.

Nakon predavanja, u Studentskom klubu je priređen koktel, na kojem su studenti UDG-a ugostili i razgovarali sa studentima iz Austrije.

 

U toku razgovora, dogovorena je preliminarna saradnja između UDG-a i Univerziteta u Klagenfurtu. 

Ostalo

subota, 4. april 2020.
subota, 4. april 2020.
ponedeljak, 6. januar 2020.