Događaji

petak, 4. mart 2016.

RECTOR'S HEARING NA UNIVERZITETU DONJA GORICA

U petak 04.03.2016. sa početkom u 13h, na Univerzitetu Donja Gorica održan je tročasovni Rector’s hearing na kom je učestvovalo oko 300 profesora, saradnika i studenata.   


Rector’s hearing je otvoren obraćanjem rektora UDG-a, prof. dr Veselina Vukotića, a nakon toga uslijedile su prezentacije dekana 10 fakulteta: prof. dr Dragan K. Vukčević, Fakultet pravnih nauka (FPN); prof. dr Maja Drakić, Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis (FMEFB); prof. dr Milica Vukotić, Fakultet za informacione sisteme i tehnologije (FIST); prof. dr Sanja Ivanović, Fakultet za politehniku (FP); prof. dr Milan Podunavac, Humanističke studije (HS); prof. dr Nenad Vujadinović, Fakultet umjetnosti (FU); prof. dr Vesna Maraš, Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju (FPTBHE); prof. dr Ranko Marijanović, Fakultet za sportski menadžment (FSM); doc. dr Tatjana Burzanović, Fakultet za dizajn i multimediju (FDM); prof. dr Ljubica Knežević-Cvelbar, Fakultet za kulturu i turizam (FKT).

Svaki od dekana je prezentirao svoj Izvještaj po osnovu smjernica i uputa od strane Rektora. U okviru svojih izlaganja, Dekani su govorili o: Stranim jezicima na Fakultetu; Mogućnostima svojih fakulteta da organizuju nastavu na engleskom jeziku; Kreacijama i novim idejama za realizaciju, kao i za primjenu na tom fakultetu; Nastavnicima i njihovim aktivnostima; Učešćima na konferencijama; Objavi radova; Prolaznosti na ispitima.

Formirana su i timovi:

-          Tim za preporuke i nove ideje

-          Tim za prepoznavanje problema

-          Tim za informatičko uvezivanje

-          Tim sastavljen od studenata koji izlažu Studentske poglede

Ovi timovi na osnovu izlaganja i prezentacija Dekana prave izvještaje, operativno i sprovodljivo.