Obavještenja

četvrtak, 8. decembar 2022.

Info sesije u okviru Horizont Evropa programa

 

U okviru programa Horizont Evropa tokom decembra 2022. i januara 2023. godine biće organizovan niz info sesija, koje imaju za cilj da potencijalne aplikante i ostale zainteresovane učesnike informišu o mogućnostima za finansiranje u okviru novih poziva, koji će biti raspisani počev od danas, 7. decembra 2022. godine.

 

Cilj najznačajnijeg EU programa za istraživanje i inovacije – Horizont Evropa, za period 2021-2027, je da se EU zadrži na čelu globalnih istraživanja i inovacija, da se ojačaju njeni naučni, tehnološki i inovacioni kapaciteti, istovremeno poveća konkurentnost i ispune prioriteti građana, uključujući zelenu i digitalnu tranziciju. Sa ukupnim budžetom od 95.5 milijardi eura predstavlja najveći izvor finansiranja za istraživanje i inovacije na svijetu.

 

Info sesije će biti organizovane u onlajn formatu, prema sljedećem rasporedu:              

 

Info dan – Klaster 1: Zdravlje – 19. januar 2023. godine

Više informacija o info sesiji, agenda i link za registraciju, dostupni su na linku:  Zdravlje - LINK

 

Info dan – Klaster 2: Kultura, kreativnost i inkluzivno društvo – 17. januar 2023.

Više informacija o info sesiji, agenda i link za registraciju, dostupni su na linku: Kultura, kreativnost i inkluzivno društvo - LINK

 

Info dan – Klaster 4: Digitalizacija, industrija i svemir – od 12. do 14. decembra 2022.

Više informacija o info sesiji, agenda i link za registraciju, dostupni su na linku: Digitalizacija, industrija i svemir -LINK

 

Info dan – Klaster 5: Klima, energetika i mobilnost – 15. i 16. decembar 2022.

Više informacija o info sesiji, agenda i link za registraciju, dostupni su na linku: Klima, energetika i mobilnost - LINK

 

Info dan – Klaster 6: Hrana, bioekonomija, prirodni resursi, poljoprivreda i životna sredina – 13. i 14. decembar 2022.

Više informacija o info sesiji, agenda i link za registraciju, dostupni su na linku: Hrana, bioekonomija, prirodni resursi, poljoprivreda i životna sredina - LINK

 

Info dan – WIDERA program 2023-2024– Širenje učešća i jačanje Evropskog istraživačkog prostora - 12. decembar 2022 – jako važan program za Crnu Goru

Više informacija o info sesiji, agenda i link za registraciju, dostupni su na linku - LINK

 

Registracija je neophodna da bi se pratile sesije.

 

Kako bi svim zainteresovanim pomogla u pronalaženju odgovarajućih partnera za konzorcijum za pozive u okviru Klastera 6 za 2023. godinu, mreža nacionalnih kontakt osoba za Klaster 6 – CARE4BIO, 19. decembra 2022. godine, organizuje jednodnevni onlajn događaj za povezivanje partnera. Učešće na događaju je besplatno, ali je neophodna registracija koju je moguće izvršiti ovdje.

 

Poseban događaj za umrežavanje u okviru klastera 5: Klima, energetika i mobilnost (GREENET Brokerage Event) biće održan u virtuelnom formatu 15. decembra 2022. godine sa ciljem da okupi sve relevantne aktere koje namjeravaju da se prijave za učešće na pozivima, kako bi se podržalo kreiranje konzorcijuma.

Rok za prijavljivanje na događaj vrši se putem linka:

https://greenet-brokerage-event-2023.b2match.io/page-1441

 

Info sesije su namijenjene predstavnicima univerziteta, istraživačkih centara, privatnim kompanijama (mala i srednja preduzeća i velike kompanije), opštinama, organima javne uprave i lokalne samouprave, nevladinim organizacijama, kao i svim drugim stranama zainteresovanim za istraživanje i razvoj.