Obavještenja

petak, 8. oktobar 2021.

KONKURS ZA PODRŠKU STARTAP ICT BIZNISU

Pozivaju se fizička lica i privredna društva koja nijesu starija od pet godina sa prebivalištem odnosno sjedištem na teritoriji Glavnog grada, koja svoj ICT biznis žele da započnu ili razvijaju u Glavnom gradu, da dostave svoje prijave na ovaj konkurs.

 

Odlukom o Budžetu Glavnog grada Podgorice za 2021. godinu ("Službeni list CG - Opštinski propisi", broj 46/20) planirana su sredstva - ostali transferi pojedincima - start up biznis - 30.000,00 EUR, za podršku inovativnim proizvodima i uslugama koji su najmanje na trećem nivou skale tehnološke spremnosti (TRL3 - technology readiness level) u oblastima: fintech; IoT (Internet of things); game development; healthtech; pametne tehnologije (gradovi, zgrade i sl.); digitalna transformacija (ERP sistemi, e-poslovanje, finansijske tehnologije i sl.); zeleni ICT (smanjenje emisija, ušteda energije i sl.); mašinsko učenje i vještačka inteligencija.

Konkurs se realizuje u saradnji sa ICT klasterom Cortex. Sredstva po ovom konkursu koriste se za učešće na Web Summit 2021, u Lisabonu od 1. do 4. novembra 2021. godine. Web Summit je jedan od najvećih događaja u oblasti inovacija i najnovijih tehnologija koji se tradicionalno održava u Lisabonu. Teme Web Summit-a fokusirane su na IT i internet tehnologiju i druge vrste novih tehnologija. U sklopu Web Summit-a djeluje program “ALPHA” kroz koji se odabrani startapovi prijavljuju na prezentovanje ideje, master kurseve za pokretanje biznisa, časove s internacionalnim mentorima i drugo. Inovativni proizvod i usluga mora zadovoljiti standarde kvaliteta koje propisuje Web Summit.

Po ovom konkursu jednom licu mogu se odobriti sredstva u iznosu do 7.000,00 EUR.

 

Više informacija u prilogu