Obavještenja

ponedjeljak, 14. novembar 2022.

Kurs Paralelnog Programiranja

Na Univerzitetu Donja Gorica, počeo je kurs Paralenog Programiranja sa preko 50 registrovanih polaznika, organizovan u sklopu EuroCC projektnih aktivnosti usmjernih na razvoj vještina i kompetencija paralelnog programiranja.

mr Sanja Nikolić, je ispred Nacionalnog centra kompetencija za računarstvo visokih performansi (HPC NCC) upoznala polaznike kursa sa superačunarskim sistemima i aplikacijama, posebno sa aspekta oblasti njihove komercijalne primjene i digitalne transformacije biznis modela ka inovativnim procesima i proizvodima u cilju unapređenja industrijske konkurentnosti. Predstavila je i EuroHPC JU asocijaciju, koja na raspolaganju ima 7 milijardi eura za unapređenja HPC ekosistema u Evropi kroz programe Digitalna Evropa i Horizont Evropa, odnosno kroz projekte poput EURO CC koji se fokusira na razvoj nacionalnih centara kompetencija u oblasti računarstva visokih performansi kao referentnih institucija za koordinaciju HPC aktivnosti i pristup superarčunarskim resursima u Evropi. Prezentovane su i dosadašnje aktivnosti NCC Crna Gora usmjerene na HPC/HPDA/AI istraživanje i razvoj, mapiranje kompetencija, edukaciju i treninge, kao i primjeri uspješne saradnje sa predstavnicima industrije, akademije i javnog sektora, koja je rezultirala “superačunarski unaprijeđenim” poslovnim praksama.

Docent dr Luka Filipovic je uputio prisutne u tehničke aspekte i konfiguraciju HPC sistema, odn. paralelne i distribuirane računarske sisteme i detaljno predstavio plan teorijske nastave i praktičnog dijela kursa paralenog programiranja namjenjenog za računarske sisteme visokih performansi. U okviru planiranog programa kursa u trajanju od 6 sedmica, biće objašnjeni pojmovi paralelnih računara, njihova namjena, arhitektura, podjela, smjernice za razvoj paralelnih programa, kao i analiza performansi paralelnih programa. U praktičnom dijelu će se kroz primjere pokazati razvoj paralelnih programa na arhitekturi djeljene i distribuirane memorije i bazirane na hibridnom modelu. Predavanja će se realizovati u kooperaciji sa kolegama iz HPC Nacionalnog centra kompetencija Njemačke.

Kursu Parelalno programiranje prisustvuju predstavnici industrijskog sektora i zainteresovani studenti redovnih, master i doktorskih studija svih univerziteta, koji će po uspješnom završetku dobiti odgovarajući sertifikat. Studenti master programa Vještačka inteligencija sa Fakulteta za informacione sisteme UDG će na kraju kursa će predstaviti svoje seminarske radove.