Obavještenja

utorak, 4. jun 2024.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku opreme AI-AGE

Privatna ustanova Fakultet za informacione sisteme i tehnologije, Univerzitet Donja Gorica (UDG)  vas poziva da uzmete učešća u procesu dostavljanja ponuda za izbor najpovoljnijeg dobavljača za nabavku opreme za Fakultet za informacione sisteme i tehnologije, UDG za potrebe realizacije “AI-AGE Vještačka inteligencija u identifikaciji novih neinvazivnih biomarkera starenja, broj granta 04-082/23-2528/1“.

 

Više informacije se nalazi u prilogu.