Rektorovi govori

četvrtak, 14. novembar 2019.

Govor povodom Dana Univerziteta

Tradicionalni govor povodom Dana Univerziteta održao je rektor, prof. dr Veselin Vukotić, koji je istakao da je UDG uspješna start-up ideja, ne samo u Crnoj Gori. Univerzitet Donja Gorica sarađuje sa preko 90 univerziteta iz svijeta, na UDG je engleski jezik službeni jezik i svaki diplomirani student zna najmanje dva strana jezika. Osim toga, Rektor je naglasio da na UDG-u predaju profesori sa svih kontinenata, a posebno je istaknuta težnja da svaki student (sada je to većina) tokom studija makar jedanput boravi u inostranstvu više mjeseci; da se svakom saradniku obezbijedi boravak na inostranim univerzitetima ili kompanijama; da se pojača međunarodna studentska saradnja u oblasti start-upova; da se posebna pažnja pokloni saradnji u oblasti blockchain-a, kompjutinga, informacionih tehnologija, ekonomije i energije. UDG će dalje razvijati Kamp za talente, pokreće međunarodnu Ljetnju školu za inovacije i dr.

Kompletan govor nalazi se u prilogu.

Ostalo