Rektorovi govori

ponedjeljak, 13. novembar 2023.

Govor povodom Dana Univerziteta 2023. godine (Dodjela diploma)

Dodjela diploma 11. 11. 2023.

Poštovani studenti,

Uvaženi roditelji,

Dame i gospodo,

 

Dobrodošli na našu svečanost dodjele diploma.

Dobrodošli na događaj jedinstven makar u ovom dijelu Evrope.

Čestitam vam, drage studentkinje i studenti dobijanje diplome UDG-a. Želim da vam bude srećna i da vam donese još diploma tokom života, da vam donese puno uspjeha i zadovoljstva i porodične ispunjenosti. (aplauz)

Nadam se da je vaš dosadašnji život na UDG u vama probudio hrabrost i smjelost da vjerujete u sebe, da poštujete svoju slobodu i dostojanstvo, da imate smjelosti da poštujete sebe!!!

Još više se nadam da ste tokom studija doživjeli i duhovni preobražaj, da ste na putu oslobađanja od „palanačke nadutosti“ i „provincijalne pameti“ i da ćete doprinijeti ostvarenju misije ovog Univerziteta, to je da budete globalni igrač, da budete odgovorni građanin svjetskog svijeta.

Nadam se da ste shvatili da današnji globalni biznis traži globalne lidere.

Današnji događaj se organizuje sa namjerom da vam sve ono što je tokom studija bilo ulagano u vašu ličnost, u vaš karakter, u vašu ljudskost se još dublje i organskije ugradi u vaše Biće, da sjećanje na ovaj događaj uvijek u vama budi poruke koje ste dobijali i razvijali tokom studija na UDG-u.

Kao što vidite, posle desetak godina održavanja ovog događaja u prostorijama UDG-a, i misija događaja i veliki broj studenata su nas primorali da iznajmimo ovu salu. Do kada će i ona biti dovoljna – ne znam! Ali ima još sala...i...stadiona u gradu... Mi smo uvijek okrenuti budućnosti, što i proizilazi iz našeg motoa „Istorija budućnosti“. Nadam se da nećete nikada zaboraviti da je vaša budućnost u vama, u vašim rukama, bolje reći u vašoj glavi, a najviše u vašem srcu. Budućnost nije sudbina! Budućnost je rezultat individualnih odluka! Vaših, Tvojih odluka! Uz to, budućnost nije ispred nas. Ona je sa nama, u nama, klice budućnosti su u sadašnjosti!... Zašto smo vam stalno govorili, i o tome raspravljali! Sadašnjost je budućnost koja je počela!... Da li će ta budućnost biti svijetla ili tamna, zavisi od Tvoje odluke i Tvojih ličnih odluka...  Da li se sjećate koliko puta smo vam tumačili Šekspirovu poruku da sposobni ljudi nikada ne ostaju na dnu. Lakše ili teže, prije ili kasnije, dopiru do vrha!

Da je život najstrožiji profesor, u to sam siguran. Da li je i najpravedniji profesor – to ćete morati svojim životom da provjerite!

Nadam se da ste na bazi vašeg iskustva sa boravkom na inostranim fakultetima, a makar 2/3 vas koji danas primate diplomu je bilo na razmjeni ili internšipu na univerzitetima i kompanijama širom svijeta, uvjereni da naš model studija S=z•i² čini UDG jednim od rijetkih svjetskih univerziteta, koji je život organski uveo u proces studiranja. Osjetili ste da mi ne učimo studente o životu, već da studenti uče od života! Godio mi je prijedlog jedne grupe studenta koji su onako šaljivo, predložili da se umjesto UDG ovaj univerzitet zove Škola, odnosno Univerzitet života!!!

 

I zaista, mi smo prihvatili strategiju studija da se kvalitet studija može povezati prije svega ulaganjanjem u ličnost, u karakter, u Biće studenta, u kvalitet Bića studenta, te da je samo znanje koje je sraslo u Biće studenta, u tvoju prirodu, istinsko, životno znanje! Nabubano, memorisano znanje nema životnost, a sve što nije životno – kratkog je roka... Zato je i zlo neprirodno, jer nema korijen u životu, jer je protiv života. Dobro daje zamah životu, zato uvijek i pobjeđuje i opstaje... A život je vječan!!!

Mi vjerujemo Aristotelu koji je prije 2500. godina rekao da se ljudske vrline mogu učiti, a i caru – filozofu Marku Aureliju da se vrline stiču tokom burnog života, te smo tokom studija nastojali da postanete što bolji ljudi!

A dobar čovjek je čovjek otvorenog duha, pregnuća i pregalaštva, čovjek srca i nada sve, čovjek sposoban da voli!!! Jedna od poruka tokom naših studija studentima je da se zaljube u ljubav!... Koliko god ovaj svijet danas izgleda haotičan, rizičan, pun katastrofa, ja vjerujem da će tokom vašeg života doći vrijeme vladavine srca i nova svjetska revolucija vodiće se pod parolom: „Volite se ljudi!“. Zar vam nijesmo stalno napominjali da ništa u budućnosti nije moguće kao ono što danas izgleda nemoguće!!!...

 

Dragi moji studenti i studentkinje, nikada ne zaboravite onu Orteginu poruku da je život avantura!!! I dosta nas koji smo proživjeli veći dio života možemo vam to potvrditi! To znači da život nije kliše, nema unaprijed zadatih čvrstih konstrukcija, niti je vezan za jedno mjesto. Tvoj život nije nečiji tuđi život – samo je Tvoj! Zato ga živi onako kako Ti misliš da treba! Neka ti ga ne vodi neko drugi, ni roditelji, ni prijatelji, ni partija, ni država! Prihvataj izazove u životu!!! Budi smio, jer bez smjelosti se ništa ozbiljno u životu ne može postići... Budi „Peča“  - govorili su Tvoji preci!... Kukavice nemaju svoje gnijezdo, a ljudi kukavice nemaju svoju kuću, ni svoju domovinu! Dostojanstvo nije stvar kojom se trguje – tamo gdje ima dostojanstva! A dostojanstvo je kako je govorio veliki um Spinoza, vidljivi izraz lične slobode!

Znam da pripadate generaciji novih tehnologija, da pripadate generaciji koja vjeruje da će tehnologija, vještačka inteligencija, riješavati sama po sebi sve vaše probleme u životu. Tehnologija je mnogo važna i mnogo dobra je donijela čovječanstvu. Olakšala život... Ali tehnologija je dobar sluga, a zao gospodar! Mi svakog dana čujemo odu vještačkoj inteligenciji, koja neprestano i svakodnevno mijenja ovaj svijet! Ali, mi još ne znamo kuda to ide, i čemu to vodi!...

 

Još prije 40 godina, naš bivši sugrađanin Borislav Pekić, snagom nevjerovatne intuicije je upozoravao:“Mi ćemo od robota koji samo komuniciraju,  koje možemo isključiti, vrlo brzo doći do onih koji se ne mogu ni iskuljučiti ni eliminisati!“

Da bi eliminisali takvu mogućnost – vi kao mlada generacija, morate biti uvijek korak ispred robota i vještačke inteligencije, ne samo u znanju, već prije svega u svojoj kreaciji i intuiciji, ne samo u koeficijentu kognitivne inteligencije, već prije svega u koeficijentu emocionalne inteligencije. Vještačka inteligencija možda može da ugrozi našu glavu, ali teško da će ikada ugroziti naše srce!!! Zato i moja vjera u ljubav, u emociju, u empatiju!...

 

Ja nikada ne mogu prihvatiti da će moju sudbinu, sudbinu Homo-sapiensaodređivati vještački mozak. Ono što današnja propaganda mehanicistički um ne uzima u obzir je da će njegov proces agresivnog atakovanja na ljudsku svijest dovesti do intelektualne, emocionalne i duhovne atrofije ljudskog roda... Nije današnje ključno pitanje: „Kuda ide vještačka inteligencija, već kuda idu duh, razmišljanje i emocije čovjeka?“

Obezduhovljeni svijet može samo da proizvodi mehanički život, život podjela, sukoba, ratova... Kada sam vam na nekom od predavanja rekao da mi se čini da sve ovo može da vodi ka tome da 5% ljudi na svijetu upravlja sa 95% svjetskog stanovništva pitali ste me kako da se taj problem riješi?... Moj odgovor je bio: budite među ovih 5%!!!

Što su mi poruke vama danas? Prvo, da shvatite da je velika iluzija da se u budućnost najlakše stiže forsiranim maršom u prošlost. Drugo, ne slijedite slijepo mainstream, ne ni onu narodnu „gdje svi Turci, tu i mali Mujo“... Traži i bori se za svoj put – put čovjeka! Put srca! I ne zaboravite riječi slavnog svjetskog Crnogorca Petra Petrovića Njegoša, koji kaže Vuku Mandušiću koji plače nad svojim polomljenim džeferdarom: „A u ruke Mandušića Vuka, svaka puška biće ubojita... Boj ne bije svijetlo oružje, već boj bije srce u junaka!...“ A ti Njegoševi junaci, junaci informatičkog doba, ste upravo vi!!! Upravo si Ti!!! Svaki od vas!

Već sam rekao da je makar 2/3 vas bilo na razmjeni ili internšipu, na inostranim univerzitetima i kompanijama. To je rezultat otvorenosti UDG-a i internacionalizacije naših studija. Mi smo shvatili da veličina jednog univerziteta, ili veličina UDG-a, nije određena ni veličinom zgrade, ni brojem studenata, ni brojem profesora, već veličinom mreže, odnosno, internacionalne umreženosti tog univerziteta! Sa tog aspekta, mi smo jedan veliki Univerzitet! Mi imamo saradnju sa preko 100 univerziteta sa svih kontinenata, ili bolje reći na najmanje 100 svjetskih univerziteta su nam vrata otvorena! Uz to, članice smo svjestskih univerzitetskih vrhova, prije svega američkog univerziteta Arizona, prvog univerziteta u oblasti inovacija u SAD-u, i ta saradnja na bazi ugovora o partnerstvu do 2042. godine, koji diže ovaj Univerzitet, naše studente na svjetski nivo! Mnogi nas drugačije u svijetu doživljavaju kada vide da na našem logu piše UDG – podržan od ASU!...  Efekti te saradnje se tek naziru – ali i ovogodišnji upis, koji je bio rekordan, vezan je dijelom za to partnerstvo. Biti partner takvom Univerzitetu i njegovoj svjetskoj mreži koja broji oko sada 20, s težnjom da ona ubrzo uključi oko 70 svjetskih univerziteta, odnosno, biti prihvaćen od takvog univerziteta – znači da te neko na tržištu „univerziteta budućnosti“ vrednuje! Delegacija ASU je ovdje – pozdravite ih!

 

Mi smo članice ANSO (Alijanse međunarodnih naučnih organizacija) sa sjedištem u Pekingu koja obuhvata oko 50-ak Akademija i naučnih institucija iz čitavog svijeta, sa kojom tijesno sarađujemo, posebno u oblasti istraživanja i projekata.

Imamo saradnju sa 12-ak kineskih univerziteta i otvaraju se mogućnosti za još veći boravak naših studenata u Kini, za učešće u međunarodnim istraživanjima i povećanje mogućnosti za sticanje zajedničkih (dubble) diploma. Tu su i Kineske studije koje organizujemo na UDG-u uz podršku BUU. Upravo delegacija Bejing Union University iz Pekinga, danas je tu i ja ih pozdravljam.

 

Prije dvije nedelje u Smarkandu (Uzbekistan) postali smo pridruženi član organizacije UNWTO (Svjetska turistička organizacija), što će omogućiti našim studentima, posebno turizma, kulture i sporta da borave u kompanijama širom svijeta na praksi! Ovo je posebno važno jer sa prvorangiranim unverzitetom u svijetu iz oblasti hotelijerstva i turizma – Vatel iz Pariza, već 12 godina provodimo zajedničke studije.

Prije tri dana postali smo članovi Upravnog odbora nove svjetske organizacije University Network for Research of Belt and Road.

 

Učestvujemo i u velikim evropskim projektima koje radimo kao članovi konzorcijuma, takođe i kao lideri konzorcijuma. Neću vas podsjećati na vaše angažmane i prakse preko Studentskog Biznis Centra, Preduzetničkog gnijezda, Berze preduzetničkih ideja, Dana istraživanja, Work and Travel programa... Neću vas podsjećati na jednu od naših najvećih i najorginalnijih inovacija na studijama: Projekta „Ideje i karaker“, na šest ciklusa koje ste imali tokom studija. Sve ovo što se radi na internacionalizaciji naših studija je, prije svega ulaganje u naše studente, u njihovo razumijevanje kulture drugih naroda, a kroz to i svoje nacionalne kulture...

 

Mislim da ste svi shvatili značaj znanja jezika, da se slobodno šetate svijetom i upoznajete kulturu drugih ljudi. Ali se nadam da ste makar ove godine shvatili značaj znanja stranog jezika za razumijevanje jezika hodnicima i aulama UDG-a. Ove godine se na UDG upisao veliki broj stranih studenata – studenata van regiona, kojih je više nego na svim ostalim univerzitetima u Crnoj Gori zajedno. Nema više časa na kome se ne čuje student koji postavlja pitanje ili odgovora na engleskom jeziku. Imamo i predmete na kojima se nastava izvodi na ruskom, turskom, kineskom...! Jednostavno, naša vizija je da UDG bude, a i da je na putu, da postane poznati internacionali univerzitet. Da naši studenti dobiju što više zajedničkih diploma sa drugim univerzitetima, da što više stranih studenata studira na UDG-u. Ovo je najefikasniji način doprinosa UDG-a duhovnom preobražaju i životnoj sadržajnosti naših studenata, ali i civilizacijskom razvoju naše voljene Crne Gore!!!

 

Mi puno ulažemo i u mogućnosti da studenti upišu UDG, jer se studije plaćaju. Ne želimo da novac bude barijera za upis. Zašto??? Ja vjerujem da među vama ima onih koji su završili studije, a da su cijelo vrijeme imali stipendiju UDG-a. Mi ove studijske godine izdvajamo oko 800.000EUR za stipendije studentima. To je više, siguran sam, od onih iznosa koje bilo koja opština u Crnoj Gori daje za studente i učenike sa njenog područja. Mi po formi jesmo privatni univerzitet, ali po misiji mi smo, prije svega, društveni univerzitet, univerzitet sa misijom savremenog razvoja crnogorskog društva.

Ovo je univerzitet koji ima misiju a ne biznis orijentaciju!

 

Isto tako, stvaramo prilike da studenti tokom studija zarade novac i time plate svoje studije. Mi kao univerzitet poštujemo novac koji plaćaju studenti, odnosno Vi, roditelji. To poštovanje znači da smo i mi odgovorni prema tom novcu. A to znači da ne dozvoljavamo da student, da vaše dijete, može da se bahato i lijeno ponaša prema tom novcu. On je platio, ne da se spava, već da studira na UDG-u!!! Zato su naša pravila jasna i rigorozno se primjenjuju. Naša disciplinska komisija reaguje i na najmanji propust ili kršenje pravila.

Mi se ne igramo modernosti! Mi poštujemo univerzitetsku tradiciju, a prije svega:„prisustvo času je obavezno“, i to je stvarno obavezno,  „sveska i olovka“, „domaći zadaci“, „eseji“; „učeščće u diskusiji na času“... I nada sve, UDG poštuje svoje studnete, što dokazujemo svojim neiscrpnim pregalaštvom i profesionalnom posvećenošću svakom našem studentu pojedinačno!

 

Dio tajne našeg uspona je u stalnim inovacijama nastave, i najveći broj vas koji danas primate diplomu, će taj nerv, taj osjećaj za inovacije, koji ste stekli tokom studija, razvijati i praktikovati u svom daljem poslu. Mi sada razvijamo novu metodologiju organizovanja časa kao umjetničkog djela. Čas kao umjetničko djelo, umjesto klasičnog časa: već godinu dana imamo seminare i konferencije svih profesora i saradnika o tome kako da se shvati i oblikuje ideja ČUD-a!... Ne ide lako!... Nastavljamo!... U tom smislu ove godine imamo i eksperiment na predmetu Ekonomija i razvoj, koji obuhvata većinu fakulteta UDG-a, i koji obuhvata dio novoupisanih studenata, njh oko 800. Eksperiment izvodi 8 profesora, 25 asistenata i saradnika, 10 demonstratora... Lično rukovodim tim eksperimentom!...

Ovaj novi metod održavanja nastave, nevjerovatno brzo je  prihvaćen i od studenata i od profesora i saradnika. To me jako hrabri, jer ovo su nove generacije koje nije lako probuditi... Mislim da ih ovaj eksperiment budi. Težnja je da je čas proizvod zajedničkog rada i kreacije profesora, saradnika i studenata!.... Naravno, to je samo jedna od inovacija. Inovacija je naša brza i temeljna reakcija na promjene – inovacija je naš ključni resurs razvoja!... Upravo sve te inovacije čine naš univerzitet autentičnim i drugačijim u širim razmjerama!!!

 

Poštovani diplomci, vi od danas možete da se učlanite u danas formirano Društvo diplomiranih studenata UDG-a! Njihovi predstavnici su među nama i kasnije ćete imati priliku da ih pozdravite i čujete. To društvo se zove MEDOŽUČ – opet shodno Njegoševoj misli „Čašu meda još niko ne popi, što je s čašom žuči ne zagrči...“ I ovo ime Društva „Medožuč“ je samo po sebi poruka starijih kolega, onima koji su još na studijama, njihovim mlađim kolegama. Naši diplomirani studenti koji su već u kratkom roku postigli i postižu karijere širom svijeta, žele da UDG-u i njihovim mlađim kolegama prenesu svoje iskustvo i da ih hrabre da su završili i da će završiti vrlo potentne i međunarodno već priznate studije!... Isto tako im poručuju da će imati i njihovu pomoć i podršku na startu i tokom njihove karijere. Na tome im se zahvaljujemo!!!

 

Poštovane koleginice i kolege,

 

Završio bih ovo moje obraćanje sa tri poruke...

Svim studentima je poznata misao mog omiljenog filozofa i mudraca, Zaratustre, koju je dao oko 2700. godina:

Uzmognimo biti od onih koji će raditi na obnovi svijeta!“

Nikada ova poruka nije bila toliko svježa kao danas i nikada ova obaveza mladih iz čitavog svijeta nije bila urgentna kao u današnjem haotičnom svijetu!

 

Poštovani roditelji, i vama jedna poruka, ali da je prihvatite bez ljutnje:

 

„Vi možete da sumnjate i ne vjerujete u svoju djecu, to je vaša stvar! Ali u studenta UDGa ne smijete sumnjati!.. Oni hrabro uzimaju svoj život u svoje ruke.“

Na kraju, dragi diplomci, poruka za vas:

„Budite ljudski ljudi!“

Drage kolege diplomci,

 

Želim vam
 srećnu životnu odiseju i
 zdrav porod!!!
ŽIVJELI!!!

Ostalo

četvrtak, 14. novembar 2019.
Govor povodom Dana Univerziteta
ponedjeljak, 11. novembar 2019.
Dan Univerziteta 2015
subota, 6. januar 2018.
Bozićne rasprave 2018