Rektorovi govori

srijeda, 30. mart 2022.

Govor povodom potpisivanja ugovora o partnerstvu sa ASU

Donja Gorica, 15. 3. 2022.

Poštovane koleginice i kolege,


Danas je istorijski dan za dalji razvoj UDG-a. Dan, kada smo kreirali priliku da ovaj Univerzitet postane globalno priznat i poznat. Ponosni smo, svi profesori, saradnici i studenti, što smo uspjeli da za 12 godina, sa jedne donjogoričke poljane, dođemo do partnerstva sa prvorangiranim američkim univerzitetom, Arizona State University (ASU), u oblasti inovacija, istraživanja i online nastave.
Moram priznati da danas osjećam veće uzbuđenje, skoro strah, više nego kada sam govorio na otvaranju ovog univerziteta. Svjestan sam da je ovo novi početak, ali me je strah da li se ova okeanska prilika prepoznaje i da li ćemo je iskoristiti, ne samo UDG, već i Crna Gora, i region u cjelosti.
Prošlost nas opominje da mnogo više propuštamo prilike nego što ih koristimo.


A, do ove prilike UDG nije došao lako!
Došlo se velikim radom, velikom posvećenošću, velikom ljubavlju... Došlo se uz poštovanje principa otvorenog univerziteta, univerziteta koji se razvijao na viziji drugačijoj od vizije klasičnog univerziteta, na modelu studija u čijoj osnovi je bila ideja osposobljavanja studenata za život, više nego za radno mjesto. Jednostavno, mi smo slijedili naš moto „Istorija budućnosti“. Na naš razvoj smo gledali i gledamo iz budućnosti. Slijedili smo našu misiju, a to je da osposovljavamo studenta da bude odgovorni građanin globalnog svijeta. Ulagali smo u njegovo znanje i njegov sistem vrijednosti, a, još više, u njegovo samopouzdanje, ulagali smo u njegovo Biće. Po posvećenosti studentu smo, vjerovatno, u vrhu svjetskih univerziteta.

Filozofija našeg razvoja se temelji na otvorenosti i međunarodnom umrežavanju UDG-a. Kod nas predaju profesori sa svih kontinenata, imamo saradnju sa blizu 100 univerziteta u svijetu, poznati smo kao vodeći univerzitet u regionu koji studentima pruža međunarodnu razmjenu, već smo na čelu međunarodnih konzorcijuma za istraživanje i projekte, učesnici mnogih međunarodnih konferencija i seminara.
Naša dosadašnja uključenost u međunarodne univerzitetske i akademske mreže, i posebno, činjenica da smo od strane Arizona State University testirani oko 18 mjeseci, svjedoče da smo ispunili međunarodne univerzitetske standarde, međunarodne univerzitetske norme, međunarodna etička pravila. Univerzitet više nije nacionalna, već transnacionalna institucija! Zato, partnerstvo sa ASU traži od nas da prihvatamo i osvajamo najstrože univerzitetske standarde u svijetu... Traži se nova razvojna evolucija UDG-a!... To je i razlog da smo u fazi otvaranja međunarodnog Instituta za istraživanje obrazovanja za budućnost!
Danas, u svijetlu velikih brzina, svaki posao je Sizifov posao. Kad postignete jedan cilj, on odmah postaje početak borbe za postizanje novog cilja. Tako je i ovaj veliki razvojni skok UDG-a u proteklih 12 godina, sada platforma za postizanje ciljeva u sljedećih 20 godina partnerstva sa ASU, ali i sa mrežom drugih univerziteta u svijetu.
Ključni cilj ove saradnje jeste da se UDG razvije kao istraživačko-preduzetnički univerzitet, odnosno da doprinese, zajedno sa ostalim univerzitetima u Crnoj Gori i regionu, da univerzitet ne bude samo obrazovna, već institucija koja integriše obrazovanje, istraživanje i razvoj, institucija koja u budućnosti treba da bude jedan od ključnih nosilaca razvoja zajednice u kojoj živi i radi.
Ja neću sada govoriti o svim mogućnostima koje pruža ovo partnerstvo, za studente, za profesore, za biznis, za društvo, u Crnoj Gori i regionu.

Ono što je moj neposredni cilj kao rektora, jeste da što više naših mladih ljudi, ljudi sa UDG-a i iz Crne Gore, steknu akademske titule i akaremsko iskustvo, i postanu profesori i istraživači po standardima i praksi ASU i ostalih vrhunskih univerziteta u svijetu. Moramo ulagati u novu generaiju istraživača i profesora, moramo stvarati profesore za novo vrijeme. Samo ako to uspijemo – ovo partnerstvo će ispuniti svoju misiju!
Poštovani studenti, poštovani učenici, poštovani mladi ljudi iz Crne Gore i regiona,
Budite hrabri i iskoristite priliku koja vam se pruža. Svakako, pored hrabrosti, treba da imate i želju da u životu nešto veliko stvorite, da živite život koji ima smisla. Naravno, to znači da morate da uložite napor, jer, „bez muke se pjesma ne ispoja“. Vjerujte, sada sve zavisi od vas! UDG je već uradio puno i uradiće sve da, ne samo naši studenti, već svaki mladi čovjek iz regiona, se uključi u korišćenje ove prilike.
Poštovani direktori škola,
Uz zahvalnost na dosadašnjoj saradnji, nastavimo dobru saradnju, sada oplemenjenu novim prilikama i novim mogućnostima koje pruža ovo partnerstvo. UDG je spreman da vam pomogne u realizaciji svih vaših ideja i inovacija.
Poštovana gospodo iz biznisa,
Naša saradnja mora da eksplodira, ukoliko želimo da budemo na budućim razvojnim tokovima biznisa. Stvarajmo prilike da novac trči za nama, a ne da mi trčimo za novcem! Nije lako – ali to traži ovo vrijeme!

Dragi roditelji,
Mi smo, kao UDG, uradili dosta toga što je do nas. Očekujemo da ohrabrite svoju djecu da prihvataju nove izazove. Za vaše dobro, za njihovo dobro, za naše dobro, za Crnu Goru!
Poštovani prijatelji i partneri,
Ovo je prilika za sve nas, ne samo za UDG. UDG ne želi da ovu priliku zadržava za sebe, već je dijeli sa svima koji to žele!
Zahvaljujem se našim partnerima sa Arizona State University, posebno Michael-u i Doug-u, ali i Rick-u i Cagri-u, na dosadašnjoj saradnji, uz podsjećanje da ovo partnerstvo mi shvatamo kao priliku za dalji institucionalni razvoj UDG-a kao samostalne institucije u mrežu Arizona State University, i kao instituciju koja nastavlja da sarađuje sa mrežom univerziteta sa kojima je do sada sarađivala.
Hvala na tome što ste UDG prepoznali kao jednog od partnera i dali nam priliku da budemo dio vaše svjetske univerzitetske mreže, vašeg komonvelta.
Hvala svima koji su pomogli UDG-u da bude to što je danas, a još više hvala svima onima koji su spremni da pomognu da UDG bude na globalnoj sceni!
Živjeli!

Ostalo

četvrtak, 14. novembar 2019.
Govor povodom Dana Univerziteta
ponedjeljak, 11. novembar 2019.
Dan Univerziteta 2015
subota, 6. januar 2018.
Bozićne rasprave 2018