Rektorovi govori

srijeda, 6. januar 2016.

DVADESET TREĆE BOŽIĆNE RASPRAVE

Božićne rasprave su institucija koju karakterišu makar dvije osobenosti: 1. Da je to institucija koja dugo živi i ima bogatu tradiciju, što nije karakteristično za Balkan, gdje se sve brzo upali, ali brzo i ugasi... Zato na Balkanu stalno počinjemo iz početka; 2. Da su Rasprave bazično posvećene profesoru Bošku Gluščeviću, a kroz njega poštovanju prošlosti kroz sjećanje i pamćenje.


Ostalo

četvrtak, 14. novembar 2019.
Govor povodom Dana Univerziteta
ponedjeljak, 11. novembar 2019.
Dan Univerziteta 2015
subota, 6. januar 2018.
Bozićne rasprave 2018