Rektorovi govori
06. January 2016.

DVADESET TREĆE BOŽIĆNE RASPRAVE

Božićne rasprave su institucija koju karakterišu makar dvije osobenosti: 1. Da je to institucija koja dugo živi i ima bogatu tradiciju, što nije karakteristično za Balkan, gdje se sve brzo upali, ali brzo i ugasi... Zato na Balkanu stalno počinjemo iz početka; 2. Da su Rasprave bazično posvećene profesoru Bošku Gluščeviću, a kroz njega poštovanju prošlosti kroz sjećanje i pamćenje.