Događaji

Događaji
Bank & Business Conference 2019
nedjelja, 5. maj 2019.
Dan istraživanja 2019
četvrtak, 4. april 2019.
MECAS 2018
ponedjeljak, 3. septembar 2018.
Kamp za talente 2018
ponedjeljak, 2. jul 2018.
MENSEC 2018
utorak, 26. jun 2018.
Dan istraživanja 2018
srijeda, 4. april 2018.
BMDA godišnja konferencija
srijeda, 26. april 2017.
Free Market Road Show 2017
petak, 21. april 2017.