Događaji

Događaji
ONE & ONLY PORTONOVI TIM U POSJETI UDG
utorak, 23. novembar 2021.
DAN UNIVERZITETA
srijeda, 10. novembar 2021.
subota, 4. april 2020.
subota, 4. april 2020.
ponedjeljak, 6. januar 2020.
Bank & Business Conference 2019
nedjelja, 5. maj 2019.
Dan istraživanja 2019
četvrtak, 4. april 2019.
MECAS 2018
ponedjeljak, 3. septembar 2018.