Događaji

Događaji
DAN UNIVERZITETA
srijeda, 10. novembar 2021.
subota, 4. april 2020.
subota, 4. april 2020.
ponedjeljak, 6. januar 2020.
Bank & Business Conference 2019
nedjelja, 5. maj 2019.
Dan istraživanja 2019
četvrtak, 4. april 2019.
MECAS 2018
ponedjeljak, 3. septembar 2018.
Kamp za talente 2018
ponedjeljak, 2. jul 2018.
MENSEC 2018
utorak, 26. jun 2018.